Näkemyksiä taloudesta, yhteiskunnasta sekä yritystoiminnasta.


Aika kasvun ja puolustautumisen

Käsillä on voimakas kustannusten nousun sävyttämä epävarma aika – tälläkin kertaa tilanne kuitenkin rauhoittuu.

Haluaako Suomi olla energiamurroksen voittaja?

Koronakriisin alussa tuumailin, että viimeistään nyt meidän pitää tehdä oikeita asioita kustannustehokkaasti, jotta voimme pysäyttää ilmastonmuutoksen. Kun jatkoin pohdintaa, niin ymmärsin, että ilman vetyä emme onnistu tässä urakassa.


Asenteella eteen päin

Kun koronapandemiasta ajateltiin vähitellen päästävän eroon, meitä vavahduttaa uusi häiriötila. Toiveissa on, että sotatilan aiheuttamasta kriisistä päästään eroon pandemiaa nopeammin.

Verkkokaupan ja logistiikan vallankumouksia

Verkkokauppa on viimeisen kymmenen vuoden aikana uusiutunut ja edennyt hurjasti eteenpäin.


Johtamisosaamiselle on kysyntää

Jatkuvaan säätämiseen väsyy. Jos koko organisaatio väsyy, niin silloin ovat asiat jo huonommin. Kokeneiden johtajien kullanarvoinen taito on viedä laiva vankkumatta satamaa kohti myrskyjenkin keskellä.

Osaajia, onko heitä?

Työntekijöiden osaamisen ja yritysten osaamistarpeiden välinen näennäinen kuilu on ollut tapetilla jo viime vuosikymmenen puolivälistä asti. Onko nykypäivän ammatillisessa koulutuksessa ja osaamisvaatimuksissa kuitenkaan tapahtunut niin dramaattisia muutoksia kuin keskusteluista voisi päätellä?


Vastuista vaativin – vastuu ihmisestä

Toimiiko yrityksesi vastuullisesti työnantajana? Toteutuuko vastuullisuus aidosti, näkyykö se? Toivottavasti, sillä vastuullisuus ratkaisee usein voittajan myös työmarkkinoilla.

Jääkiekkohistorian avoiminta talousviestintää

On helpompaa olla vuorovaikutuksessa, kun asiat ovat tiedossa ja epätosia liikkuu vähemmän.
​​​​​​​