BLOGI: Työkykyjohtamisen kymmenet keinot Satakunnan Osuuskaupassa / Osa 4

HR-valiokunnan tämän vuoden teema on työkykyjohtaminen. Työkyky on ajankohtainen yrityksissä aina, mutta koronapandemia tuo vielä oman mausteensa työkyvyn ylläpitämiseen.
​​​​​​​4-osaisessa blogitekstisarjassa Satakunnan Osuuskaupan HR-asiantuntija Sari Salo avaa ajatuksiaan ja esittelee keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Miten työkykyä sitten johdetaan? Lukuisilla tavoilla! Ja suurimmilta osin yhteistyönä. Työkykyjohtamisen ydin on kuitenkin esimiestyössä. Ja tärkeimpänä työkaluna tässä esimiehellä on varhainen tuki. Varhainen tuki on päivittäistä esimiestyötä: työntekijöiden työsuorituksen ja voinnin seuraamista, alaisista kiinnostumista ja kuulumisten kyselyä, palautteen antamista ja vastaanottamista, työssä jaksamisen varmistamista. Joskus tämä ei kuitenkaan riitä ja apuun tarvitaan varhaisen tuen mallin mukainen keskustelu, jossa haetaan yhdessä ratkaisuja työssä jatkamiseen.

Jaksava esimies kykenee havainnoimaan ja ottamaan hankalat asiat puheeksi. Tässä korostuvat myös itsensä ja reaktioidensa tunteminen. Esimiehen tulisi lisäksi unohtaa puheeksioton kynnyksenä usein olevat myytit.

  • Onnellisuusmyytti - hyvä työyhteisö on sellainen, jossa ei ole ristiriitoja
  • Katastrofimyytti - vaikeudet ja ristiriidat tulevat vain pahemmiksi, jos niitä lähtee selvittämään
  • Asiantuntijamyytti - en voi tehdä mitään, jos en ole saanut ihmissuhdekoulutusta
  • Muuttamattomuusmyytti - ihmiset eivät koskaan muutu


Satakunnan Osuuskaupassa käytetään kaikkia sanapilvessä nähtävillä olevia keinoja. Kunkin työkykyjohtamisen keinon tavoite on sama: mahdollistaa työntekijän työssä jaksaminen ja jatkaminen. Kaupan ja ravintolan toimialaa leimaavat erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaudet – työ on fyysisesti raskasta.

Työtehtäviä pystytään muokkaamaan meillä kuitenkin monin eri keinoin:

Fyysisen työkuormituksen vähentäminen
Työtehtävien muokkaus, vähentäminen
Työasennot
Työtahti ja tauot
Apuvälineet, työpari

Työajan joustot
Työajan lyhentäminen
Työvuorojen sijoittelu tai pituus
Etätyö

Työkierto
Työskentely eri osastoilla, toimipaikoissa tai toimialoilla

Jos työkyvyn heikkenemisen uhka on ilmeinen tai asioissa ei päästä etenemään työpaikalla tehtyjen muokkauksien ja esimiehen ja työntekijän välisten keskustelujen avulla, järjestetään tarvittaessa työterveysneuvottelu. Paikalla on tällöin työntekijän ja esimiehen lisäksi työterveyslääkäri ja -hoitaja, minä HR-osastolta sekä työntekijän tukihenkilö tarvittaessa. Neuvottelun ydin on työkyvyssä ja käytännön ratkaisuissa. Olemme onnistuneet luomaan neuvotteluihin rennon ja lämpimän ilmapiirin, vaikka asiat ovatkin välillä vaikeita.


SARI SALO

Kirjoittaja on Satakunnan Osuuskaupan HR-asiantuntija, jonka yhtenä vastuualueena ovat työhyvinvointi- ja työkykyasiat sekä yhteistyö työterveyshuollon kanssa. ”Täsmällinen ja touhukas poikatrion äiti, joka on helppo saada nauramaan”, väittävät. Pyrkii päivittäin noudattamaan mottojaan:

  • Pidä itsestäsi huolta niin kuin olisit upein koskaan tapaamasi tyyppi.
  • Aina on olemassa jokin syy hymyyn.
  • Tee niitä asioita, joista nautit.