Tulevaisuuden rakentamisen kulmakivet

Koronakriisi on monen muun asian ohessa osoittanut sen, että tulevaisuutta on entistä haastavampaa ennakoida ja muutokset voivat olla todella isoja ja nopeita. Tulevaisuuden työelämä ja sen johtamiseen vaadittava osaaminen ovat myös murroksessa.

Ensinnäkin johdon kyky luoda merkityksiä korostuu. Usein esimerkiksi koronaviruksen kaltaisissa yllättävissä tilanteissa ihmisten turvallisuuden tunne horjuu ja kriisistä selviämiseksi pyritään löytämään päivittäiselle tekemiselle jokin merkitys, jonka eteen voimme yhdessä työskennellä.

Pori Energiassa olemme korona-aikana yhdessä keskittyneet siihen, että turvaamme Porin alueen lämmön ja sähkön tuotannon. Olemme lisäksi kuluneen vuoden ajan tehneet yhdessä koko henkilöstön toimesta uutta strategiatyötä, jonka tavoitteena on tulevaisuuden Pori Energian rakentaminen. Tämän työn tuloksena haluamme tunnistaa yrityksellemme suuremman merkityksen, jonka avulla pidämme nykyisistä osaajistamme kiinni ja houkuttelemme parhaita osaajia rakentamaan tulevaisuuden Pori Energiaa.


Johdon kyky luoda merkityksiä korostuu.

Toinen tulevaisuudessa korostuva asia on asiakkaan kasvava valta. Muutos haastaa toden teolla pääomavaltaisen energiainfran varaan rakentuneet energiayhtiöt. Jatkossa asiakkaan tarpeet tulee tuntea entistäkin paremmin ja yhtiöllä tulee olla kyky tuottaa nopeasti näitä tarpeita vastaavia uusia palveluja. Tällöin korostuvat rohkeus kokeilla uusia asioita ja kyky oppia myös mahdollisista virheistä. Yritysten tulee luoda yhdessä asiakkaiden kanssa foorumeita, joissa vuorovaikutus on jatkuvaa.

Kolmas asia on kyky hyödyntää kaikki yrityksessä oleva osaaminen. On löydettävä ne toimintamallit, joilla saadaan kaikkien näkemykset käyttöön toimintaa kehitettäessä. Tässä johdolla on iso rooli. Kommunikoinnin tulee olla avointa, ja johdon tulee olla näkyvä ja käyttää aikaa henkilöstön kanssa keskusteluun. Tämä edesauttaa luottamuksen rakentamista, joka on johtamisen lähtökohta.

Ollaan yhdessä rohkeita tulevaisuuden työelämää ja osaamista rakentaessamme!


PETRI PAAJANEN
toimitusjohtaja, Pori Energia Oy
hallituksen jäsen, Satakunnan kauppakamari


Satakunnan kauppakamarilehden 4/2020 pääkirjoitus.