Huippuosaamisen maakunta

Satakunta on vuosikymmeniä ollut ja kehittynyt korkean osaamisen varassa. Meillä on ollut ja on edelleen paljon huippuosaamista, joka on taannut alueen elinvoimaisuuden säilymisen.

Pekka Ekberg näkee oppilaitosyhteistyön olevan avaintekijä osaamisen kehittämisessä ja ylläpidossa."Olemme salaa osaajia tulevaisuudenkin haasteisiin."

Mielenkiintoisemmaksi asian tekee se, että alueella on paljon asukkaita, jopa päättäjiä, jotka eivät tätä tunnista.
Satakuntalaisesti vain valitetaan ja voivotellaan. Olemme siis salaa osaajia tulevaisuudenkin haasteisiin. Osaaminen on muuttunut. Enää se ei ole massojen virtausta vuorojen vaihteessa kohti tehtaita. Sitä tehdään kaikkialla, globaalisti, ja riippuvuus kellonajasta paikallisesti on huomattavasti kadonnut.

Konkreettinen yhteistyö on tärkeää

Korkeakoulut ja yliopistot ovat avain tämän osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Meidän on tehtävä näkyväksi
se yhteistyö, jota täällä tehdään teoreettisen osaamisen, korkean teknologian ja yritystoiminnan välillä.
Kyseessä ei siis ole varainhankinta vaan konkreettinen yhteistyö, joka luo huippuosaamista elinkeinoelämän
kaikille tasoille.

On tärkeää, että oppilaitosyhteistyö on konkreettista niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin suhteen. Tämä
onnistuu vain riittävällä fyysisellä läheisyydellä, jolloin alueen opiskelijat, toimijat ja tiede voivat tutustua ja verkostoitua toistensa kanssa.

Nyt on momentum löytää resurssit ammattikorkeakoulun rinnalle omalle yliopistolle. Vain näin voimme taata
alueen kehittymisen myös tulevaisuudessa ja säilyä yhtenä merkittävimpänä Suomen elinvoiman ylläpitäjänä.


PEKKA EKBERG
Satakunnan kauppakamarin puheenjohtaja
toimitusjohtaja, Oy Fiblon Ab