Osaajien liikehdintä
- alakohtaiset tekijäpulat uuden normaalin haasteena

Satakunnan kauppakamarilehden 4/2023 pääkirjoitus

Maailmanmullistukset heijastuvat suoraan työntekijäpulaan, kun töitä etsitään sieltä, missä niitä on. Miten tähän haasteeseen vastataan ja miten yritysten tulisi suhtautua osaajiinsa?

Kuva: Jenni Kivimäki

Osaajien liikehdintä on luonnollinen
osa dynaamista työmarkkinaa.
Kun työmahdollisuudet hiipuvat,
ovat osaajat valmiita siirtymään
sinne, missä töitä on. Tämä liikehdintä
korostui erityisesti koronapandemian
aikaan, etenkin nuoren
sukupolven keskuudessa.

Yritysten tulevaisuuden määrittää niiden suhtautuminen osaajiinsa.

Majoitus- ja ravintolatoiminta oli yksi pandemian kärsijöistä. Rajoitusten myötä ala hiipui, jolloin monet tekijät joutuivat hakeutumaan toisille aloille. Kun rajoitukset purettiin ja luottamus palautui, huomattiin osaajapulan iskeneen kovaa. Vanhat tekijät eivät välttämättä palanneet, ja uusien rekrytointi oli – ja on edelleen – haasteellista.

Rakennusala on pysynyt Satakunnassa suhteellisen vakaana, mutta alalla on näköpiirissä omat isot haasteensa, kun nostokurkia on näkynyt alueella selvästi aiempaa vähemmän. Moni osaaja on eläköitymässä, ja uutta sukupolvea eivät välttämättä houkuta samat seikat kuin edellisiä. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, ja jo orastanut osaajapula saattaa iskeä alalle voimakkaasti seuraavan noususuhdanteen alkaessa.

Osaajien liikehdintä on monimutkainen ilmiö. Se ei ole vain reaktio talouden heilahteluihin vaan myös sukupolvien välisiin arvomuutoksiin ja toimialojen imagoon. Jotkut alat saattavat kärsiä tekijäpulasta juuri siksi, että ne eivät vedä puoleensa nuorta sukupolvea. Jokainen yritys pystyy kuitenkin vaikuttamaan omaan houkuttelevuuteensa työnantajana alasta riippumatta.

Yritysten tulevaisuuden määrittää niiden suhtautuminen osaajiinsa. Tekijät hakevat yhä enemmän työhönsä merkityksellisyyttä, hyvää työyhteisöä ja joustavuutta sekä hyvää ja reilua johtamista. Palkka ja työnantajan velvollisuuksien täyttäminen ei enää riitä. On panostettava osaajien kehittämiseen, hyvinvointiin ja sitouttamiseen. Vain siten yritykset voivat varmistua, että seuraavan muutoksen iskiessä niillä on riittävästi osaajia vastaamassa
haasteeseen.

Tulevaisuuden työmarkkinat vaativat sopeutumista, ennakoimista ja inhimilliseen pääomaan panostamista. Se investointi kannattaa tehdä nyt ennen kuin tekijäpulasta tulee krooninen ongelma.


Jari Nokkonen
toimitusjohtaja
Talent Center