Päättymätön matka

Satakunnan kauppakamarilehden 4/2022 pääkirjoitus

Vastuullisuus on osa jokaisen menestyvän yrityksen arkipäivää. Sidosryhmät vaativat yrityksiltä tekoja, ja kuluttajat testaavat ne päivittäin.

Anne Ekberg

Brändi- ja viestintäjohtaja, Fiblon Oy
Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan jäsen

kuva Veera Korhonen

Tutustuin itse vastuullisuuteen terminä vuonna 2009 alkaneessa Prizztechin hallinnoimassa Valid-hankkeessa. Tämä työ johti Fiblonilla ensimmäisen vastuullisuusraportin julkaisuun. Sen jälkeen niitä työstettiin peräti viisi, aina kaksi raportointivuotta kerrallaan.

Vastuullisuus alkoi yritysmaailmassa ympäristöasioista ja sen jälkeen katse siirtyi sosiaalisen vastuun vaatimuksiin, jotka meillä Suomessa pitkälti linkittyvät toimitusketjuihin. Viime vuosina katse on palannut uudelleen eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct), jotka raamittavat toimintaa monipuolisesti. Vastuullisuudesta itsestään on tullut hygieniatekijä hinnan, laadun ja toimitusvarmuuden rinnalle.

Lähiaikoina on omassa verkostossani puhuttu paljon merkityksellisyydestä – siitä mikä on yrityksen perimmäinen tarkoitus eli purpose. Yrityksen toiminta perustuu arvoihin. Ne heijastavat yrityksen tapaa toimia ja ovat selkeä ohjenuora johdolle ja henkilökunnalle. Yrityksellä tulee olla myös selkeä missio ja visio, jotka ohjaavat ja inspiroivat toimintaa.

Vastuullisuudesta on tullut hygieniatekijä hinnan, laadun ja toimitusvarmuuden rinnalle.


Yrityksen merkityksellisyydestä puhutaan monella eri tavalla. Yksinkertaistettuna se määritellään positiiviseksi vaikutukseksi ympäröivään maailmaan. Se on inspiroiva olemassaolon syy, jota asiakkaat arvostavat ja joka tekee työstä mielekästä. Meillä Fiblonilla merkitys on kiteytetty siihen, että teemme kestävämpää maailmaa liina kerrallaan.

Vastuullisuustyö on jokaisessa yrityksessä erilaista. Sitä ei voi ulkoistaa konsultille tai tilata ohjelmana. Parhaimmillaan se on bisnesälykästä ja inspiroivaa, keskinkertaisimmillaan se jää lähinnä raportointitasolle. Vastuullisuus itsessään on tullut jäädäkseen, käytämme siitä mitä termiä haluammekin.

Vastuullisuustyössä kannattaa keskittyä oleellisiin asioihin ja vaikuttavuuteen, ja luoda mieluummin vastuullinen strategia kuin vastuullisuusstrategia. Tehkää työ yhdessä ja muistakaa, että kyseessä on matka, jossa ei päästä koskaan perille. Tehdään yhdessä kestävämpää maailmaa!


​​​​​​​Anne Ekberg
Brändi- ja viestintäjohtaja, Fiblon Oy
Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan jäsen