Osaajia, onko heitä?

Työntekijöiden osaamisen ja yritysten osaamistarpeiden välinen näennäinen kuilu on ollut tapetilla jo viime vuosikymmenen puolivälistä asti. Onko nykypäivän ammatillisessa koulutuksessa ja osaamisvaatimuksissa kuitenkaan tapahtunut niin dramaattisia muutoksia kuin keskusteluista voisi päätellä?

Työntekijöiden osaamisen ja yritysten osaamistarpeiden välinen näennäinen kuilu on ollut tapetilla jo viime vuosikymmenen puolivälistä asti, ja sitä on puitu medioissa laajasti. Onko nykypäivän ammatillisessa koulutuksessa ja osaamisvaatimuksissa kuitenkaan tapahtunut niin dramaattisia muutoksia
kuin keskusteluista voisi päätellä? Yli 15 vuoden kokemukseni henkilöstöalalla kertoo, että tilanne ei ole niin mustavalkoinen.

Osapuolet murroksen keskellä

Kaksi asiaa on varmaa: erityisammattiosaajien löytäminen on nykyään haastavaa ja työharjoittelun merkitys nuoren ammatillisessa kasvussa on noussut valtavasti. Asiakkailta kuullun mukaan koulusta valmistunut nuori on usein hyvin raakile. Esimerkiksi koneistajille löytyy paljon kysyntää, mutta matka koulun penkiltä ammattilaiseksi ei tapahdu hetkessä.

Ammatillisen koulutuksen tasossa on varmasti parantamisen varaa, mutta on mielestäni väärin syyttää yksin koulutuslaitoksia – meneillään on myös rakenteellinen muutos. Tilauskannat ovat muuttuneet ja lyhentyneet huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana.

Sonja Laineen mukaan osaamisen ja tarpeiden kohtauttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja harkittua henkilöstöjohtamista.

Kokemukseni mukaan vain harvalla yrityksellä on isoja varastoja, ja töitä tehdään aiempaa enemmän tilauksesta ja suunnitelmallisemmin. Osaamisen tarve on muuttunut: ennen otettiin nuori tekijä vierelle kasvamaan, mutta nykyään osaamisen tarve on hektistä – ammattilainen tarvitaan heti.

Osaamisen tarve on muuttunut hektiseksi – ammattilainen tarvitaan heti.


​​​​​​​Henkilöstöhallinto avainasemassa

Osaamisen ja tarpeiden kohtauttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja harkittua henkilöstöjohtamista. Onnistuneen rekrytointiprosessin merkitys ja yrityksessä olevan osaamisen tunnistaminen korostuvat. Osaamisesta on pidettävä kiinni sitouttamalla työntekijöitä ja huolehtimalla heidän hyvinvoinnistaan ja viihtymisestä työssään. Yritysten pitää kehittää kykyään reagoida poistuvaan osaamiseen, esimerkiksi eläköitymisiin.

Henkilöstöpalvelujen tarjoajana tavoitamme kattavasti osaajia ja tarjoamme ratkaisuja monenlaisista näkökulmista. Olemassa olevaa osaamista voidaan esimerkiksi siirtää toiseen tehtävään ja siirtyjän tilalle löytää tarvittavaa osaamista.

Nuoret mukaan aikaisemmin

Osaajapulan helpottamiseksi näkisin, että nuoriin pitäisi päästä vaikuttamaan jo aiemmin kertomalla, millaista yritystoimintaa ja millaisia työtehtäviä alueella on. Toimenkuvat ja tarvittava osaaminen eivät ole nuorille itsestään selviä asioita. Lisäämällä nuorten tietoisuutta saisimme heidät kiinnostumaan työtehtävistä, joita alueella on tarjolla.


Sonja Laine
yrittäjä
Eezy Henkilöstöpalvelut
Huittinen-Kankaanpää-Sastamala


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2022 artikkeli