Ohjelmistorobotit meillä töissä

Teema on osin pelottava – mitkä kaikki tehtävät ovat automatisoitavissa? Haasteena on löytää uskallus läpi organisaation ottaa robotiikka omaksi, niin johdon kuin koko henkilöstön osalta. Jos henkilöstö kokee robotiikan uhaksi, voi pyrkimykseksi muodostua status quon säilyttäminen.

Ohjelmistorobotiikka tosiasiassa muuttaa työn tekemisen totuttuja malleja. Olisitko uskonut, että ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä ainoastaan noin 20 prosenttia on teknologiaa? Tärkeintä on ymmärtää, mitä teknologia mahdollistaa ja miten se parhaiten tuottaa hyötyjä. Samalla pitää osata luopua turhasta työstä.
Suorittavan työn määrä vähenee ja jäljelle jäävä ihmistyö tulee selkeämmin asiantuntijuutta vaativaksi. Meillä korvausneuvojan tehtävät rikastuvat uusilla osaamisilla kuten robottien mallintamisella, jossa abstrakti ongelmanratkaisukyky korostuu. Nyt meillä hoidetaan Aapeli-robotin avulla lähes 70 tehtävää, kuten korvauskäsittelyä, asiakastietojen päivitystä, matkavakuutustodistuksia, valtakirjoja, sisäisiä raportteja ja yhteenvetoja. Robotti on myös tarkka työssään: inhimilliset virheet vähenevät ja palvelu nopeutuu.
Robotiikan menestykseksi meillä on nimitetty myös asiakasrajapintaan robolähettiläitä. He opiskelevat robotiikkaa, ovat henkilöstön tukena sen hyödyntämisessä ja aikasyöppöjen tunnistamisessa. Näin parhaiten löydetään robotille soveltuvia tehtäviä. Ohjelmistorobotin mallintaminen tehdään meillä itse ja koulutetaan sekä henkilöstöä että jaetaan myös oppeja yritysasiakkaillemme. Omassa työssäni korvausjohtajana ei ole mielekästä esimerkiksi siirtää maksettuihin korvauksiin liittyvää dataa ohjelmasta toiseen; mieluummin käytän aikani korvausmenon analysointiin. Tai kukapa meistä tulisi kaipaamaan esimerkiksi työvuorojen siirtämistä ohjelmasta toiseen?

ELINA VÄINÖLÄ-MÄKI
korvausjohtaja, OTM, HTM
LähiTapiola Satakunta


Kuva: Sonja Haavisto


Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä vain noin 20 prosenttia on teknologiaa.