Hyvät pahat skenaariot

Strateginen suunta tulee suunnitella vaihtoehtoisten tulevaisuuksien varalle. Tällöin skenaarioiden rakentaminen on hyvä täydentävä tapa varautua tuntemattomaan.

Kasvavat jännitteet, konfliktit ja epävarmuus vallitsevat. Elämme todeksi epämieluisaa skenaariota. Aseellinen valtapolitiikka nousee, kyberuhat monimuotoistuvat ja teknologinen maailmanjärjestys alkaa näkyä arjessa. Globaalia keskinäisriippuvuutta rapautetaan tahallisesti ja kansainväliset suhteet blokkiutuvat uusiin leireihin.

Asiat keskinäisvaikuttavat yhä konkreettisemmin – talous, politiikka, turvallisuus, teknologia, ympäristö ja sosiaaliset ilmiöt horjuvat kuin dominot rivissä. Vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia on monia, joista useimmissa on runsaasti harmaan eri sävyjä. Toisaalta kehityskuluissa voidaan nähdä yhtä lailla muutoksia parempaan, kun voimasuhteet muuttuvat tai lakipiste jännitteiden kasvussa saavutetaan.

Asiat keskinäisvaikuttavat yhä konkreettisemmin

Sumea suunnitteluhorisontti

Suomessa ollaan teknisesti päteviä johtajia, mutta nykytilannetta optimoidaan kvartaalitaloudessa lyhyellä jänteellä kustannustehokkuutta korostaen, usein resilienssin kustannuksella.

Mikaeli Langinvainio auttaa organisaatioita ja valtioita kriisikestäviksi osallistavalla riskienhallinnalla.

Mikaeli Langinvainio

Toimitusjohtaja, Inclus Oy

Kriisin- ja riskienhallintatehtävien ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella

Kuva: Igor Väisänen​​​​​​​​​​​​​​

Suunnitteluhorisontin sumentuessa houkutus elää reaktiivisesti ja halu elää toivon varassa kasvavat. Useimmilla ihmisillä on sisäänrakennettu optimismiharha, jolloin vastoin faktoja odotetaan parasta lopputulosta itselle.

Mikään ei ole turhempaa kuin jättää hallitsematta riskejä tai mahdollisuuksia, joiden voisit tietää olevan olemassa. Kaikkia yksittäisiä riskejä ei toisaalta voi tiedostaa. Strateginen suunta tulee suunnitella vaihtoehtoisten tulevaisuuksien varalle. Tällöin skenaarioiden rakentaminen on hyvä täydentävä tapa varautua tuntemattomaan. Skenaariotyön tulee olla osa jatkuvaa riskienhallintaa – ei vain kertaluontoinen harjoitus valitun strategian muotoilemiseksi.

Toimintaa ja tavoitteita uhkaavien epävarmuuksien raivaamisen tulee olla jatkuvaa työtä.

​​​​​​​Resilienssin rakentaminen on mahdollisuus

Tulevaisuusnäkymien ymmärtäminen on johtajien vastuu. Toimintaa hidastavien ja tavoitteita uhkaavien epävarmuuksien raivaamisen tulee olla jatkuvaa työtä. Resilienssin rakentaminen toimitusketjuihin, toimituskykyyn ja organisaatioon tuo kilpailuetua toimintaympäristössä, joka soutaa ja huopaa kehityksen ja häiriöiden välillä. Mitä paremmin pysytään kriisin päällä ja mitä nopeammin päästään liikkeelle kriisin jälkeen, sitä paremmin voimme hyödyntää markkinoiden heilahtelut ja muutokset. Innovatiiviset yritykset käyttävät skenaarioita sisäisen keskustelukulttuurin kehittämisessä ja luovan ajattelun tukena valjastaen niin uhkia kuin mahdollisuuksia. Laadukas skenaariotyö ja riskienhallinta voimaannuttaa ja energisoi henkilöstöä, kun epävarmuuksien ja kompastuskivien hallinta otetaan osaksi normaalia elämää. Tulokset seuraavat siitä luonnollisena jatkumona.


Mikaeli Langinvainio
Toimitusjohtaja, Inclus Oy
Kriisin- ja riskienhallintatehtävien ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2023 kolumni