Kasvun dilemma

Onko kasvu itse tarkoitus? Mitä kasvua halutaan arvostaa: numeraalisia talous- ja työllistämislukuja, organisaation ja prosessien kyvykkyyttä, arvon luontia vai jotain muuta? Kasvulla on monet kasvot.

​​​​​​​

Kehittyvät ja kyvykkäät organisaatiot elävät nykytilan lisäksi tulevaisuudessa.

Jari Turto
Satakunnan Kasvurahasto Oy


​​​​​​​Lähestyn kasvun dilemmaa eri tulokulmasta. Minulle kasvu on seuraus. Ei pelkästään se, miltä kasvu näyttää ulospäin, vaan mitä pinnan alla on tapahtunut. On tehty asioita ja onnistuttu asioissa, joiden seurauksena kasvu on syntynyt.

Välillä markkinoiden imu avittaa yksittäisiä tunnuslukuja. Kasvu kuitenkin pohjautuu haluun toteuttaa strategiaa päämäärätietoisesti sekä kehittää kompetenssia ja uudistumiskykyä. Se vaatii kykyä toimia eri markkinoilla ja markkinatilanteissa.

Menestys on kykyä luovia
Entisenä huippusuunnistajana minulta on kysytty, mitä eroa on huippu- ja kuntosuunnistajalla. Minulla on tapana vastata, että kuntosuunnistaja lukee usein kartasta, missä hän on, mutta huippusuunnistaja lukee tulevaa maastoa – eli minne pitää mennä.

Karttaa lukiessa huippusuunnistajalle syntyy mielikuva tulevasta ja kyky luovia maastossa sujuvasti. Sama analogia toimii organisaatioissakin. Kehittyvät ja kyvykkäät organisaatiot elävät nykytilan lisäksi tulevaisuudessa, luovivat eri markkinatilanteissa ja näkevät uusia mahdollisuuksia, joihin tarttua. Jos et kasva, niin kuihdutko ja lopulta kuolet? Vuosituhannen vaihteessa metsäyhtiöt leimattiin kuihtuviksi auringonlaskuyrityksiksi. Eivät ne kuitenkaan kuolleet. Ne ovat luoneet nahkansa uudestaan ja ovat jälleen yhteiskunnan ykköstukipilareita monissa ajankohtaisissa asioissa.

Oli yritys tai yksikkö pieni tai iso, sen tulee seurata markkinoiden ja ympäristön muutoksia ja aktiivisesti kehittää toimintojaan ja kompetenssejaan. Ajatella jatkuvasti, miten asiat tehdään fiksummin.

Piilevää potentiaalia
Kasvuyrityksen yleisiin tunnusmerkkeihin kuuluu, että se toimii kasvavalla markkinalla tai se tulee olemassa olevaan markkinaan mullistavalla toimintakonseptilla. Aina se ei onnistu. Kituvia mutta potentiaalisia kasvuyrityksiä on paljon. Syy on usein ajoitus: markkina ei ole vielä valmis ostamaan, vaikka tarve on ilmeinen. Tarvitaan kaikki markkinapalapelin palat paikoilleen, että lopullinen ostopäätös syntyy.

Potentiaalisen kasvuyrityksen ei tarvitse olla aina startup-yritys. Piilevää potentiaalia on nykyyrityksissäkin. Onko heräte kasvuun se, että siirrät ajattelusi nykyhetken arkisesta arjesta tulevaisuuteen kuten huippusuunnistaja?


Satakunnan kauppakamarilehden 3/2023 kolumni