Vahva kansainvälinen osaaja

Huhtikuun neljäntenä päivänä seurasimme uuden jäsenmaan liittymisen juhlallista lipunnostoseremoniaa. Suomesta tuli liittouman 31. jäsenmaa. Vajaan vuoden kestänyt liittymisprosessi saatiin päätökseen, ja nyt opettelemme toimimaan osana liittoumaa.

​​​​​​​

”Suomea puolustavat jatkossakin suomalaiset, nyt tosin liittolaistemme avustamana ja tukemana.”

Matti Honko
​​​​​​​everstiluutnantti ja Porin prikaatin esikuntapäällikkö

Matti Honko kertoo yhteistyön paikallisen elinkeinoelämän kanssa jatkuvan aiempaan tapaan. Kuva: Annu Porttila.

Työmme jatkuu ja kansainvälistyy entisestään

Puolustusvoimien ydintehtävänä säilyy Suomen sotilaallinen puolustaminen eikä Nato-jäsenyys poista oman vahvan puolustuksen tarvetta. Suomi päättää itse puolustuksensa toteuttamisperiaatteista, ja puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää omaa kansallista puolustuskykyään.

Nato-jäsenyys ei itsessään tuo muutostarpeita varusmiesten tai reserviläisten koulutukseen; suurimman muutospaineen aiheuttavat sodankäynnissä tapahtuvat muutokset. Kansainvälinen harjoitustoiminta ja muu kansainvälinen yhteistyö lisääntyy entisestään, mikä tulee näkymään myös Porin prikaatin arjessa.

Alueen tukea tarvitaan jatkossakin

Porin prikaati tukeutuu paikallisiin palveluntuottajiin muun muassa harjoitusten muonituksessa, harjoitusalueiden kunnossapidossa, varusmieskoulutuksen tukipalveluissa sekä muissa soveltuvissa hankinnoissa hankintalainsäädännön mukaisesti. Liittoutuminen ei muuta kansallista lainsäädäntöä julkisista hankinnoista, joiden mukaan toimimme. Harjoituksiin liittyen olemme jo viime kesästä nähneet esimerkiksi lisääntyneen majoitustarpeen, mihin alueen palveluntarjoajat ovat pystyneet hyvin vastaamaan.

Pitkät perinteet kansainvälisessä toiminnassa

Porin prikaati on kriisinhallinnan ja kansainvälisen toiminnan moniosaaja. Ennen vuoden 2015 puolustusvoimauudistusta Porin prikaati johti Maavoimien kriisinhallintaoperaatiot, ja uudistuksen jälkeen prikaati kouluttaa kaikki kriisinhallintajoukot ennen niiden operaatioon lähtöä. Vuodesta 1996 lähtien Porin prikaatissa on koulutettu Suomen kansainvälistä valmiusjoukkoa (SKVJ). Valmiusjoukkokoulutus antaa asevelvollisille valmiudet tehtäviin niin kotimaassa kuin ulkomailla, ja on alusta lähtien sisältänyt kansainvälisen harjoituksen.

Porin prikaatin erityisosaaminen, sen erinomaiset harjoitusalueet erityisesti Huovinrinteellä ja Niinisalossa sekä pitkä perinne kansainvälisiin harjoituksiin osallistumisesta ja niiden järjestämisestä ovat vahvuutemme. Apunamme tässä työssä on alueelta saatava vahva yhteiskunnan tuki. Toimiva infrastruktuuri, jota toki tulee edelleen kehittää, ja vahva osaaminen ovat alueemme menestystekijät.


Satakunnan kauppakamarilehden 2/2023 kolumni