Kestävää kasvua myös tulevaisuudessa

Satakunnassa monet asiat ovat hyvin, jopa erinomaisesti

Elinkeinoelämälle on itsestään selvää, että tulevaisuuden varmistaminen ja siinä onnistuminen vaativat jatkuvaa kehittymistä. Nykyhetki kestää 500 millisekuntia, siis silmänräpäyksen, eli nykyisyys muuttuu jatkuvasti menneisyydeksi.

Yhteistyö perustuu luottamukseen. Se rakennetaan yhdessä tekemällä: olemalla avoimia ja rehellisiä onnistutaan yhdessä. Kun on yhteinen tahtotila, sen saavuttaminen helpottuu ja voidaan välttyä monelta pettymykseltä.

Satakunnan kauppakamari toimii voimakkaan tulevaisuusorientoituneesti. Rakennamme siltoja alueen yhteisen elinvoimaisuuden eteen. Tähän päästäksemme olemme muuttaneet tapamme toimia proaktiiviseksi. Jos halutaan muutosta, pitää itsekin muuttua.

Toimiston ja hallituksen avuksi on nimitetty muun muassa sijoitusryhmä, nimitysvaliokunta ja Advisory Board. Jälkimmäisellä on ollut erityistehtäviä, kuten tuoda kamarin jäsenmaksuperusteet nykyaikaan.

Toimintamme on laajentunut merkittävästi niin laadullisesti kuin määrällisesti. Toimitilat uudistettiin tukemaan yhdessä tekemistä ja työn iloa. Muutokset on hoidettu tehokkaasti, ja kasvava toiminta onkin pääosin itse rahoittanut itsensä.

Avointa, läpinäkyvää ja vastuullista kehittymistä on myös nimitysvaliokunnan toiminnan aloittaminen. Sen tehtävänä on löytää hallitukseen ja valiokuntiin ehdokkaita, jotka edustavat alueen elinkeinoelämän toimialoja sekä maakunnan eri osia. Satakunnan kauppakamari noudattaa kaikissa valinnoissaan monimuotoisuuden periaatteita. Henkilövalinnat tehdään niin, että jäsenistö on mahdollisimman laajasti, tasapuolisesti ja toimialoittain edustettuna.
Satakunnassa monet asiat ovat hyvin, jopa erinomaisesti. Satakunnan kauppakamari haluaa jatkossakin tukea alueen positiivista kehitystä ja yhteistä, menestyksellistä tulevaisuutta.

PEKKA EKBERG
puheenjohtaja, Satakunnan kauppakamari
toimitusjohtaja, Oy Fiblon Ab

.