Asenteella eteen päin

Satakunnan kauppakamarilehden 2/2022 pääkirjoitus

Kun koronapandemiasta ajateltiin vähitellen päästävän eroon, meitä vavahduttaa uusi häiriötila. Toiveissa on, että sotatilan aiheuttamasta kriisistä päästään eroon pandemiaa nopeammin.

Katsellessani Mäntyluodossa Porin Sataman konttorin ikkunasta ulos, on helppo todeta satamamme vahvuudet: sujuvat yhteydet sekä merelle että maalle. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia kehittää tavaravirtoja. Poikkeustilanteet, kuten nämä kaksi globaalia kriisiä tai vaikkapa jonkun toimialan merkittävä lakko, eivät näy tällaisessa monialaisessa satamassa kovin dramaattisesti. Porissa on aktiivisesti pyritty mahdollisimman monipuoliseen tavaravirtaan, mikä pienentää liiketoimintariskiä. Kaksi erillistä satamanosaa, Mäntyluoto ja Tahkoluoto, antavat siihen hyvät edellytykset.

Viime vuodet ovat toki olleet haasteellisia, mutta luotan kilpailukykymme kasvuun. Monet vielä viime vuonna normaaleissa uomissaan kulkeneet tavaravirrat ovat murroksessa – uusia reittejä ja kauppakumppaneita etsitään aktiivisesti logistiikkaketjuihin osallistuvien toimijoiden toimesta. Muutokseen pitää olla valmis, ja kyse ei ole välttämättä lyhytkestoisesta muutoksesta.

Kriiseistä positiivisempaan aiheeseen. Kiertotaloudesta on tullut muotisana, ja toimiala kasvaa vauhdilla. Nykyään kukaan ei mielellään puhu jätteestä, sillä jonkun jäte voi hyvin olla toisen raaka-aine.

kuva Katri Mäenpää

Mahdollisimman pitkälle venytetty raaka-aineen, ja siitä valmistettavan tuotteen, elinkaari on kaikkien etu. Mitä useampia syklejä pystytään luomaan, sitä ekologisempaa ja tehokkaampaa toiminta on, ja luontokin kiittää.
​​​​​​​

Monipuoliset tavaravirrat pienentävät liiketoimintariskiä.


​​​​​​​Porin Sataman
alueella toimii useita kiertotalouden yrityksiä, jotka työstävät esimerkiksi romumetallia, auton- ja raskaankaluston renkaita sekä rakennusmateriaaleja. Tuotteita käsitellään ja laivataan eri puolille maailmaa uudelleen raaka-aineena käytettäväksi. Tällaiseen toimintaan Porin satama-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on hyvin tilaa, ja uutta kenttäaluetta rakennetaan tälläkin hetkellä.

Nykyinen koko maailmantalouteen vaikuttava kriisi on todella valitettava. On kuitenkin hyvä nähdä tässäkin omat mahdollisuutensa. Me Porin Satamassa palvelemme mielellämme uudenlaisten markkina-ajatusten liikenteellisenä solmukohtana.


Vesa Mäkilä
toimitusjohtaja
Port of Pori Ltd