Poliittinen kellotaajuus

Satakunnan kauppakamarilehden 1/2023 pääkirjoitus

Ihan kohta on käsillä aika, jolloin valitaan uudet päättäjät eduskuntaan. Tulevat kansanedustajat ovat tärkeä osa myös maakunnan vaikuttamistyön palapelissä.

Päättäjien pestit ovat tärkeitä ja niihin tarvitaan nopeasti omaksuvia, yhteistyökykyisiä ja asioita laajasti ymmärtäviä henkilöitä tekemään vaativaa työtä kansallisissa ympyröissä. Haluamme olla elinkeinoelämän kanssa auttamassa heitä hahmottamaan niitä mahdollisuuksia, joiden osalta Suomella on jo hieman kiire ja niitä haasteita, joiden taklaaminen tulevaisuudessa on välttämätöntä.

Satakuntalaiset kansanedustajat ovat myös viestinviejiä, jotka kertovat niistä asioista, joita täällä tapahtuu ja joiden pitää tulla huomatuksi isosti. Satakunta on maakunta, jonka merkitys vain korostuu geopoliittisen suunnan muuttumisen myötä. Energiamurros, Nato-jäsenyys ja läntisen suunnan vahvistuminen tapahtuvat tässä ja nyt.

Kauppakamarien eduskuntavaaliohjelma sisältää isoja, tuttuja teemoja, joiden ratkaiseminen ei ole ihan helppoa. Osaaminen, julkisen talouden kestävyys, saavutettavuus ja logistinen kilpailukyky ovat asioita, joissa on silti edettävä koko ajan, määrätietoisesti, isoin ja pienin askelin. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset riippuvat isosti yhteiskunnan päätöksistä. Nykyään kauppa- ja turvallisuuspolitiikka kietoutuvat yhteen tavalla, joka on ehkä meille uutta, mutta tulee vaikuttamaan tulevina vuosina, halusimme sitä tai emme.
​​​​​​​

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset riippuvat isosti yhteiskunnan päätöksistä.

Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari

Kuva: Veera Korhonen

Erityisen tärkeä teema kauppakamarien ohjelmassa on investointien vauhdittaminen. Se on agendalla juuri nyt, koska vihreä siirtymä sai merkittävän spurtin energiakriisin myötä. Suomeen tarvitaan huomattavasti sujuvammat kaavoitus- ja lupaprosessit niin, että sekä niiden kesto että käsittelytavat ovat hahmotettavissa. Ei voi olla tilannetta, jossa valtionhallinnon oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi aikoo. Silloin häviämme me kaikki. Suomessa tarvitaan hyvää teollisuuspolitiikkaa, joka luo ketteriä malleja, joilla voidaan vauhdittaa ja keventää investointipotentiaalisten alueiden prosesseja. Vihreänkään siirtymän aikaikkunat eivät ole ikuisia, mutta Satakunnassa on nyt poikkeuksellisen paljon mahdollisuuksia, joiden tapahtumiseksi tarvitaan meidän kaikkien yhteistyötä.


Minna Nore
toimitusjohtaja,
Satakunnan kauppakamari