BLOGI: Yhteishenki ja ketteryys Satakunnan teollisuuden vahvuuksina

Junior Advisory Board edustaa Satakunnan kauppakamarin valiokunnissa nuorten aikuisten työelämän ääntä ja näkemystä. JAB-jäsenet ovat nuorkauppakamarilaisia ja tässä blogitekstissä ajatuksiaan avaa teollisuusvaliokunnan JAB-jäsen Maria Vanhatalo.

Olemme tottuneet teollisessa työskentelyssä suunnitelmalliseen ajatteluun ja siksi koronan mukanaan tuomiin haasteisiin on ollut hankala varautua. Edessämme ei ole ollut tarkkaa päivää, jolloin voisimme palauttaa toimintamme normaaleihin käytäntöihin. Meidän on kuitenkin mahdollista tehdä palautussuunnitelmia ilman tarkkaa aikataulutustakin, kunhan siihen palataan säännöllisin väliajoin ja päivitetään tilanne.

Koronatilannetta olisi hyvä ajatella projektina, jonka suunnitelmat ja aikataulutukset tarkastellaan uudelleen, tavoitteena onnistunut uudelleenkäynnistys ja pääsy nopeasti takaisin raiteille. Kun suunnitelmia mietitään, on muiden vertaisten ja kokeneiden tuki ehdottoman arvokas. Yritysten kannattaakin ottaa toisistaan keskustelukumppaneita ja tukea. Kaikenlaiset verkostot ovat erityisen hyödyllisiä.

Aloitin itse viime vuonna Junior Advisory Boardin tiimoilta teollisuusvaliokunnassa ja työn puolesta olen mukana myös Satakunta Business Campuksen Laadun teemaverkostossa. Minulle paras anti näistä verkostoista on ollut se, kun kuulee kollegojen ajattelua.

Yhteisen ajattelun merkitys on kasvanut erityisesti juuri nyt, sillä olemme vahvemmin samassa tilanteessa keskenämme.

Tämän lisäksi olen ammentanut voimaa mentoroinnista Suomen Mentoreiden kautta. Mentorinani on toiminut Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore, jonka kanssa olemme tavanneet säännöllisesti. Mentorointi, yhteistyötoiminnat, verkostot ovat uusien ajatusten herättelemisessä aivan loistavia työkaluja. Vanhoista tavoistaan pääsee yllättävän hitaasti irti, mutta työ tapahtuu koko ajan taustalla. Kun ajatukset on käännetty uusiin vinkkeleihin, enää tarvitaan se repäisevä muutos.

Koronan mukanaan tuomat työskentelytavat ovat olleet käytössäni jo aiemmin Nuorkauppakamariharrastukseni kautta. Työnantajien kasvanut luottamus taas näkyy entistä joustavampina työskentelytapoina. Monet uudet työkalut on todettu hyviksi, eikä niitä haluta enää täysin unohtaa. Myös arvostus perheen ja työn yhteensovittamista kohtaan on kasvanut.

Se mikä on jo huomattu, on että muutoksen vaikutus on ollut kaikilla erilaista. Asiakkailla on erilaiset tarpeet ja vaiheet ja maiden välillä on suuria eroja. Joillakin tietyillä tuotantolinjoilla on voinut olla jopa normaalia suurempi tarve ja henkilöstön tehtävät ovat näin muuttuneet hetkessä. Systemaattinen ja strateginen työ perustana on tietysti edelleen se, mistä pidetään kiinni, vaikka nyt onkin vaadittu paljon reaktiivisuutta. Ketteryys on uusi normaali. Satakuntalaisen teollisuuden on kuitenkin hyvä olla ylpeä itsestään. Toimet ovat olleet ketteryydeltään juuri niitä, mitä nykyhetkeltä vaaditaan. Olemme todistaneet täällä paljon uudistuksia ja hyvää työtä tulevaisuudessa, joten pidetään siten edelleen usko yhteiseen tulevaisuuteen, sillä vahva tiimi auttaa kriisin yli.


MARIA VANHATALO
puheenjohtaja, Junior Advisory Board (JAB)
teollisuusvaliokunnan JAB-jäsen