Jos ehdotan, että investoimalla yhden euron saat takaisin viisi, mitä teet?

Satakunnan kauppakamarilehti 3/2020 pääkirjoitus


Meillä on tapana tarttua helposti ymmärrettäviin hankkeisiin ja investointeihin, varsinkin jos luvut ovat helposti tulkittavissa tai investoinnin takaisinmaksu on selkeästi ilmaistu esimerkiksi kasvaneena tuottavuutena. Usein kasvatamme resursseja, mutta emme osaa tunnistaa hukkaa.


Osataanko
organisaatiossa tunnistaa
kehittämisen mahdollisuudet
ja poistaa hukkaa?

Hukka tarkoittaa turhia odotusaikoja, tavaroiden siirtelyä, varastojen kasvua ja kaikkea sitä, mikä ei luo arvoa sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaallemme.

On ajalle tyypillistä, että olemme innokkaita digitalisoimaan ja automatisoimaan toimintoja sekä prosesseja. Helposti käy niin, että automatisoimme viallisen prosessin ja teemme pysyväksi sen sisältämän hukan. Oleellinen kysymys on, osataanko organisaatiossa tunnistaa kehittämisen mahdollisuudet ja poistaa hukkaa? Digitalisaatio tai automaatio eivät itsessään ole menetelmiä vaan toteuttamisen välineitä, ja siksi ne eivät suoraan ratkaise prosessien ongelmia.

Sellaiset kehittämisen hankkeet ovat menestyksekkäitä, joissa ihmiset osallistetaan ja saadaan sekä kehittämään että ylläpitämään saavutettua tulosta. Hyvälle hankkeelle on tyypillistä, että se ei maksa paljon ja on nopea toteuttaa. Sijoitettu euro tulee viitenä eurona takaisin. Vain harvat osaavat laskea kehittämishankkeiden kannattavuuden.

Erityisesti tänä aikana ovat korostuneet muutoskyvykkyys ja ongelmien ratkaisutaidot. Niiden systemaattinen
opetteleminen ja kehittäminen saa organisaation puhumaan samaa kieltä. Kun tähän lisätään vielä visuaalinen
johtaminen, jossa strategiset tavoitteet on purettu avainhankkeiksi ja toimintakulttuuriksi, niin työ on tuloksellista ja kaikille mielekästä.


JUHA HELJAKKA
hallituksen jäsen, Satakunnan kauppakamari

toimitusjohtaja, Brand ID Oy