Muutoksessa piilee mahdollisuuksia

Jotkin muutokset jäävät elämään myös normaaliin elämänmenoon palattuamme – uuteen normaaliin.

Koronakriisi on vaikuttanut yritysten kansainväliseen liiketoimintaan monella tavalla. Rajojen sulkeutuminen ja liikkumisrajoitukset ovat vaikeuttaneet monia projekteja, kun on ollut mahdotonta päästä paikan päälle vaikkapa tekemään asennuksia, käyttöönottoa ja muita tyypillisesti fyysistä läsnäoloa edellyttäviä työvaiheita.

Joihinkin toimialoihin vaikutus on ollut vielä dramaattisempi. Kysynnän romahtaminen, toimitusketjujen katkeaminen ja yleinen epävarmuus ovat voineet viedä koko liiketoiminnalta pohjan.

Vaikutukset ovat luonnollisesti näkyneet myös uusille kansainvälisille markkinoille pyrkivien yritysten hankkeissa. Aitojen kohtaamisten puuttuminen vaikeuttaa luottamuksellisten suhteiden luomista, tai projektien luonne on muuttunut, kun on käynyt ilmi, että nyt tapahtuneet muutokset ihmisten käyttäytymisessä, ostotavoissa ja kulutustottumuksissa eivät ehkä olekaan väliaikaisia. Jotain niistä jää elämään myös normaaliin elämänmenoon palattuamme – uuteen normaaliin.

Aitojen kohtaamisten puuttuminen vaikeuttaa luottamuksellisten suhteiden luomista, Jukka Lohivuo muistuttaa.

Markkinasignaalien jäljillä
Muutoksessa piilee myös mahdollisuuksia, joita olisi hyvä tutkia aktiivisesti. Mitä uusia markkinasignaaleja on havaittavissa, ja miten ne vaikuttavat juuri meidän liiketoimintamahdollisuuksiimme tulevaisuudessa?

Mitä on aistittavissa siitä, että amerikkalaiset verkkokaupasta ja digimainonnasta tulovirtansa saavat jätit tekivät huipputulosta pandemiavuonna? Tai ruoanjakeluyhtiöiden huikeasta kasvusta ja kyvystä kerätä pääomasijoituksia? Matkailuautojen ja -vaunujen myynnin kasvusta tai puutavaran ja muun nikkarointimateriaalin kysynnän kasvusta?

Mitkä ovat niitä signaaleja, joilla voi olla vaikutusta juuri meidän liiketoimintaamme tai joista voisi avautua meille uusia mahdollisuuksia? Olisiko nyt hyvä aika tutkia avoimesti uusia mahdollisuuksia, joita lähteä tavoittelemaan liikkumisen taas vapautuessa?


JUKKA LOHIVUO
Account Lead, Metal & Machinery Industry
Business Finland


Satakunnan kauppakamarilehden 2/21 kolumni