Sähkömarkkinat toimivat

Sota. Ohjusisku. Sabotaasi.

Kauheita asioita, joita ei ole energiayhtiöissä tarvinnut miettiä kovin vakavasti lähes 80 vuoteen. Kohta kaksi vuotta on kuitenkin jokaisessa huoltovarmuuskriittisessä organisaatiossa kulunut erilaisiin uhkakuviin varautuessa. Tosin niin sanottu kuuma sota on edelläänkin hyvin epätodennäköinen. Sen potentiaaliset vaikutukset ovat kuitenkin niin karmeita, että myös sodan mahdollisuuteen on pakko suhtautua ja varautua vakavasti.


”Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat toimineet hyvin kohta jo 30 vuotta.”

Pekka Passi. Kuva: Vatajankoski

Toisenlainen uhka

Olen itse kuitenkin enemmän huolissani toisenlaisesta uhasta. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen poliittiset päättäjämme niin EU:ssa kuin Suomessakin ovat vaatineet markkinoiden suitsimista ja kertoneet meille, kuinka markkinat ovat ”rikki”. Satunnaisten korkeiden sähkön hintojen estämiseksi ollaan halukkaita muuttamaan koko sähkön tukkumarkkinoiden toimintamalli ja ottamaan käyttöön sähkön hintaa rajoittavia mekanismeja. Lisäksi markkinaehtoisesti toimivaa sähkön vähittäismyyntimarkkinaa yritetään jatkuvasti ohjailla. Mistään muutosehdotuksista ei ehditä tai haluta tehdä kunnon vaikutusarviota.

Sähkömarkkinat eivät ole rikki

Voin kertoa, että sähkömarkkinat eivät ole rikki. Ne ovat toimineet ja toimivat erittäin hyvin. On luonnollista, että Venäjän polttoaine‑ ja sähköntuonnin katkeaminen aiheutti merkittävän häiriön energiamarkkinoille. Uuden tasapainotilan löytämiseen kuluu aikaa, mutta hyvän varautumisen vuoksi erityisesti Suomi selvisi mullistuksesta hämmästyttävän sujuvasti. Nyt kun markkina on juuri vakaantumassa, osa poliitikoista haluaa tuoda sähkömarkkinoille hintakattoja, kapasiteettimekanismeja ja muita muutoksia, jotka tukahduttavat markkinamekanismien toimintaa. Seurauksena on parhaimmillaan sähkön hinnannousu ja pahimmillaan kiertävät sähkökatkot.

Kärsivällisyys on hyve

On hämmentävää, kuinka paljon sanomalehdet ja päättäjät antavat painoarvoa päivystävien professorien näkemyksille. Teoreetikot kertovat meille, miten mikäkin muutos markkinamalliin johtaa onneen ja autuuteen. Teoreettiselle pohdinnalle on toki paikkansa, mutta mitä jos kuunneltaisiin välillä käytännön osaajia? Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat toimineet hyvin kohta jo 30 vuotta. Mitä jos annettaisiin nytkin vain markkinoiden jatkaa toimimista? Se vaatii vain hieman kärsivällisyyttä.


Pekka Passi

toimitusjohtaja,
Vatajankoski Oy
Uuden energian yhtiö


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2024 kolumni