Turvallisuus on kauppasuhteita

Satakunnan kauppakamarilehden 1/2024 pääkirjoitus

Turvallisuus kietoutuu talouteen ja muuttaa yritysten kilpailuympäristöä. Silti se on edelleen hyvää arkea ja hyvää työelämää.

Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari Kuva: Veera Korhonen

Turvallisuusjohtaminen ei ole uusi asia. Suomessa ollaan pitkällä siinä, miten organisaatiot nousevat Bradleyn käyrällä työyhteisöjen turvallisuudessa. Siitä, että noudatan vain pakotettuna määräyksiä, on edessä monivaiheinen kehittymispolku. Toisessa päässä motivoidumme koko organisaatio jakamaan yhdessä tiimien parhaita käytäntöjä, jotta varmistamme, että työ ei jätä jälkeä kenenkään fyysiseen tai psyykkiseen turvallisuuteen. Silti hyvällä tasolla pysytteleminen ei ole automaattista. Kun työelämässä on hankalia taloushetkiä, lakkoilua tai vaikka vain liikaa vauhtia, yhdessä saavutettu unohtuu nopeasti. Yhä uudelleen pitää keskittyä, katsoa riskejä, oppia vahingoista, suunnitella työtä ja jakaa oivallukset.

"Friend-shoring lisääntyy – on hyvä
toimia ystävien ja liittolaisten kesken."

Globaalisti ollaan tilanteessa, jossa vanhat markkinatalousopit eivät enää auta ajankohtaisten muutosten ymmärtämisessä, vaan tarvitaan uusi lähestymistapa. Geoekonomian aikakaudella taloutta käytetään poliittisten tavoitteiden ajamiseen, ja turvallisuusnäkökulmat sulautuvat osaksi sitä. Sinisilmäisyyteen ei ole varaa, vaikka suomalaisen yhteiskunnan peruspilari on edelleen luottamus.

Kansainvälinen kauppa on sirpaleina ja ohjautuu nyt turvallisuus edellä. Toimitusketjut ja kumppanuudet arvioidaan tätä kautta. Lisääntynyt vakoilu ja tutkimusyhteistyön haasteet asettavat rajoituksia. On katsottava, keiden kanssa voimme rakentaa yhteistä tulevaisuutta, mitkä riskit geopoliittisesti muodostuvat todennäköisimmiksi ja kenen teknologiat ovat vastuullisia. Friend‑shoring lisääntyy – on hyvä toimia ystävien ja liittolaisten kesken.

NATO:n periaatteena on henkinen resilienssi. Mitä turvallisemmaksi koemme tavallisen arkemme, sitä paremmin voimme keskittyä kasvuun ja tulevaisuuteen. Tästä on iso pala yritysten käsissä, ja kasvua Suomi nyt tarvitsee.


Minna Nore
toimitusjohtaja,
Satakunnan kauppakamari