Päättymätön matka

Satakunnan kauppakamarilehden 2/2023 pääkirjoitus

Olemme NATOssa. Suomalaisen yhteiskunnan mieli muuttui nopeasti, kun tarvittiin hyvä kansallisen turvallisuuden ratkaisu. Nopea reagointi luo pohjan onnistumiselle jatkossakin.

Olemme työstämässä yritysjohtajien kesken Rauman ja Satakunnan kauppakamarien ohjaamina Lumipallo-skenaariota, jonka kautta lähestymme myös turvallisuuden teemaa. Olemme luonnollisesti miettineet, mitä muuttunut tilanne ja NATO voivat tarkoittaa, Suomessa ja Satakunnassa. On selvää, että tilanne tarjoaa myös mahdollisuuksia. Voiko turvallisuus olla meille maakunnissa aihio uuteen kasvuun ja oppimiseen?

Osallistuessani alueelliseen maanpuolustuskurssiin tammikuussa minulle kirkastui kokonaiskuva siitä, miten huolellisesti alueellisesti on varauduttu erilaisiin uhkiin, sekä miten hienosti eri viranomaistahot ja asiaan liittyvät toimijat pelaavat yhteen. Erilaisiin kriiseihin on varauduttu jo varsin hyvin, mutta emme voi tuudittautua turvallisuuden tunteeseen. Viime aikoina muun muassa ruoan omavaraisuuden merkitys on noussut ja väkisinkin on syntynyt ajatus siitä, miten oma ruokahuolto varmistetaan kriisitilanteissa. Tämäkin vaatii yhteistyötä.

Harri Tuomi puheenjohtaja, Satakunnan kauppakamari ja toimitusjohtaja, Satakunnan Osuuskauppa. Kuva: Veera Korhonen.

Johtajien keskeisimpiä tehtäviä on varmistaa yrityksensä tietoturvallisuus.

Maanpuolustuskurssilla huomasin myös, miten keskeinen rooli Satakunnalla on energian tuotannon maakuntana. Myös kyberturvallisuus nousee huomionarvoiseksi asiaksi, sillä on suojauduttava tulevia uhkia vastaan. Kysehän on loppujen lopuksi aina ihmisistä, sillä kyberturvallisuus on jokaisen asia. Ihmisten pitää oppia havaitsemaan riskejä ympärillään ja unohtaa liiallinen sinisilmäisyys. Myös yritysjohdon on oltava kiinnostunut tästä. Johtajien keskeisimpiä tehtäviä on varmistaa yrityksensä tietoturvallisuus, sillä toiminnalliset ja maineriskit ovat aidosti olemassa.

Psykologinen turvallisuus, ihmiset ja johtaminen ovat kiinnostaneet itseäni aina. Vain luomalla avoin ja läpinäkyvä yrityskulttuuri mahdollistetaan paljon hyvää, myös turvallisuusasioiden aito kehittäminen.

Osa turvallisuutta on henkinen resilienssi. Arjen asioiden toimiessa voimme yhdessä olla henkisesti kestäviä, myös yhteiskuntana. Turvallisuus on tunne.


Harri Tuomi
puheenjohtaja
Satakunnan kauppakamari

toimitusjohtaja
Satakunnan Osuuskauppa