ENERGIA JA TEOLLISUUS

Suomi tarvitsee Satakunnan. Vientiin painottunut länsirannikko tuottaa teollista, pysyvää kilpailuetua globaaleilla markkinoilla.

Fortum suunnittelee Meri-Poriin akkukemikaalitehdasta

Fortum Battery Recycling Oy haluaa varata Meri-Porista 21 hehtaarin alueen akkukemikaalitehdasta varten.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Selvitystyö vuosien 2024-2025 aikana
Investoinnin arvo: ei tiedossa


Green North Energyn havainnekuva Porin tuotantolaitoksesta. Kuvan lähde: yle.fi

Green North Energy teki aiesopimuksen Porin kanssa vety- ja ammoniakkilaitoksen perustamisesta

Suunniteltu vety- ja ammoniakkilaitos sijoittuu sataman läheisyyteen, merituulisähköä hyödyntämään. Suunnitellulla kapasiteetilla Suomesta tulee omavarainen ammoniakin suhteen. Hanke synnyttänee myös muuta uutta toimintaa laitoksen ympärille.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: 2030-luvulla
Investoinnin arvo: yli 600 miljoonaa


Metson sulatuksen tutkimuksen ja tuotekehityksen johtaja Mari Lindgren esittelee DRI-sulatusuunin pilottilaitosta. ​​​​​​​Kuvan lähde: Satakunnan Kansa/Heikki Westergård

Metso rakentaa Poriin uuden sulatusuunin pilottilaitoksen

Metso pyrkii hiilidioksidipäästöjen radikaaliin vähentämiseen raakaraudan tuotannossa. Uusi huipputason pilottilaitos käyttöön vielä tänä vuonna.


Vaihe: Rakenteilla
Aikataulu: käyttöön vuonna 2024
Investoinnin arvo: 8 miljoonaa


Pori Energia ja Ren-Gas hankekehitysyhteistyöhön uusiutuvan polttoaineen tuotantolaitoksesta Aittaluotoon

Vihreän energian laitoskokonaisuus Porin Aittaluotoon tuottamaan e-metaania raskaalle liikenteelle ja kaukolämpöä kuluttaja-asiakkaille prosessilämmön talteenotosta.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: YVA-menettely käynnissä, rakentaminen 2025
Investoinnin arvo: satoja miljoonia


SAJM Holding Oy - Ulvilaan Harjunpäähän jättimäinen aurinkovoimala

Ulvilaan suunnitellaan pinta-alaltaan enintään 657 hehtaarin ja teholtaan enintään 430 megawatin aurinkovoimalaa. Toisena vaihtoehtona on rakentaa hieman pienempi, pinta-alaltaan 464 hehtaarin ja teholtaan 300 megawatin voimala.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: YVA-menettely käynnissä, tuotanto käyntiin aikaisintaan 2026
Investoinnin arvo: 300 miljoonaa


Alight - jättimäinen aurinkoenergiapuisto Luvialle

Eurajoen Luvialle suunnitellaan yli 100 megavatin aurinkovoimalapuistoa. Puisto kattaisi yli 120 hehtaaria ja koostuisi kahdesta erillisestä alueesta. Kyseessä on ruotsalaisen Alightin ensimmäinen hanke Suomessa.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Valmis vuoteen 2026 mennessä
Investoinnin arvo: Ei tiedossa


O2X - Huittisiin Suomen suurin aurinkovoimala

Ruotsalainen yksi Euroopan suurimmista uusiutuvan energian yrityksistä OX2 suunnittelee Suomen suurimman aurinkovoimalaitoksen rakentamista Huittisiin. Laitos olisi tämän hetken arvion mukaan 475 megawatin tehoinen.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Ympäristöarvio ja lupaprosessi 2023, investointipäätös ja rakentamisen aloittaminen 2024
Investoinnin arvo: 400 miljoonaa
​​​​​​​


Pohjan Voima suunnittelee uutta 12-16 voimalan tuulipuistoa Honkajoelle

Kankaanpään pohjoisosiin suunnitellaan uutta tuulipuistoa, jonka nimellisteho tulisi olemaan yhteensä 72-160 megawattia. Hankkeelle on saatu Varsinais-Suomen ely-keskukselta vihreää valoa.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Tuotannon suunniteltu aloitus 2025
Investoinnin arvo: Ei tiedossa


Satakunnan kansa 29.12.2022 / Sami Kero

Suomen Hyötytuuli Oy rakentaa Tahkoluotoon kaksi demonstraatiotuulivoimalaa

Demonstraatiovoimalat rakennetaan syvemmälle vesialueelle kuin aiemmat Suomeen rakennetut tuulivoimalat. Tavoitteena on kokeilla Suomen olosuhteisiin sopivia vedenalaisen rakentamisen rakennusmenetelmiä ja syvempään veteen sopivaa perustuskonseptia.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Hanke toteutetaan vuosina 2023–2026
Investoinnin arvo: 30 miljoonaa


 Havainnekuva. Kuva: Eolus

Ruotsalainen Eolus suunnittelee kahden suuren merituulipuiston rakentamista Satakunnan edustalle

Ruotsalaisen pörssiyhtiö Eolus suunnittelee kahden ison merituulipuiston rakentamista. Toinen tulisi Porin ja toinen Merikarvian edustalle. Niiden yhteenlaskettu huipputeho olisi jopa 3500 megawattia.

Vaihe: YVA-menettelyssä
Aikataulu: Tavoitteen mukaan Merikarvian merituulipuisto valmis 2030 ja Porin vuonna 2035
Investoinnin arvo: 3 miljardia


P2X Solutions - Suomen ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos Harjavaltaan

P2x Solutions rakentaa Harjavaltaan suurteollisuuspuistoon Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön. P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja power-to-x-teknologian edelläkävijä.

Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laitos valmis 2024
Investoinnin arvo: Noin 70 miljoonaa


 Kuva: Æsir Technologies Inc.

Yhdysvaltalainen Æsir Technologies-yhtiö suunnittelee akkutehtaan rakentamista Kokemäelle

Æsir Technologies-yhtiön suunnitelmana on rakentaa n. 400 ihmistä työllistävä nikkelisinkkiakkutehdas Kokemäelle. Yhtiön tavoitteena on, että tehtaan rakentaminen alkaa viimeistään vuoden 2023 alussa ja tehdas olisi valmis syksyllä 2024.

​​​​​​​Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rahoituspäätös 2023 loppuun mennessä
Investoinnin arvo: Noin 150 miljoonaa


Suomen Hyötytuuli - Kohti kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita

Suomen Hyötytuulen suunnittelema Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen kaava sai lainvoiman. Hanke etenee nyt vesi- ja rakennuslupavaiheeseen, tekniseen suunnitteluun ja investoinnin valmisteluun.

Vaihe: Suunnitteilla.
Aikataulu: Arvion mukaan tuulivoimapuisto olisi valmis vuonna 2027.
Investoinnin arvo. Noin miljardi euroa.


Kuva: Satakunnan kansa / Veera Korhonen

Pori Energia Oy – hiilidioksidin talteenottolaitos Aittaluodon voimalaitokselle Poriin

Pori Energia Oy selvittää yhteystyössä Critical Metalsin kanssa mahdollisuutta hiilidioksidin talteenottolaitoksen rakentamiseen Porin. Hiilidioksidi otettaisiin talteen Pori Energian Aittaluodon voimalaitoksen savukaasuista.

Vaihe: Suunnitteilla, investointipäätöstä ei ole vielä tehty
Aikataulu: Laitos kaupallisessa käytössä 2025
Investoinnin arvo: 61,8 miljoonaa

Satakunnan kansa 20.12.2022 / Hannu Kangas

Knauf Oy investoi Kankaanpään kipsilevytehtaan päästöjen vähentämiseen 15 miljoonaa

Knauf Oy investoi Kankaanpään kipsilevytehtaan kuivausuunin sähkövastuksiin, jotka tulevat korvaamaan vanhat nestekaasupolttimet. Lisäksi koko uunin rakenne uusitaan uunin energiatehokkuuden parantamiseksi.

Vaihe: Investointipäätös tehty
Aikataulu: Investointi valmis 2025 loppuun mennessä
Investoinnin arvo: Noin 15 miljoonaa


Kuva Satakunnan kansa 21.6.2022 / Jarmo Karonen

Suominen Oyj – Investoi tuotantolinjan parantamiseen Nakkilassa

Suominen-yhtiöt investoi Nakkilan kuitukangastehtaalla yhden tuotantolinjan uudistamiseen. Investoinnin avulla yhtiö parantaa tuotantolinjan laatua, tuottavuutta ja turvallisuutta.

Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Valmistuu vuoden 2023 loppupuolella
Investoinnin arvo: 6 miljoonaa

Kuva Suomen hyötytuuli Oy 5.4.2022

Suomen Hyötytuuli Oy – Tuulipuisto Satakuntaan Oosinselälle

Suomen Hyötytuuli Oy rakentaa Satakuntaan Porin ja Eurajoen alueelle 15 tuulivoimalan tuulipuiston. Tuulipuiston kokonaisteho on 93 megawattia.

Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Tuotanto käyntiin 2023 ja 2024 vuodenvaihteessa
Investoinnin arvo: Noin 115 miljoonaa


Kuva Boliden Harjavalta.

Boliden Harjavalta Oy – Satakunnan suurin aurinkovoimala Harjavaltaan

Boliden Harjavalta rakensi viiden hehtaarin aurinkovoimalan Harjavallan suurteollisuuspuiston läheisyyteen entiselle prosessijätteen kaatopaikalle. Uusi voimala on valmistumishetkellään Satakunnan suurin ja tuottaa noin 3000 megawattituontia sähköä.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Otettiin käyttöön kesällä 2023
Investoinnin arvo: Noin 2,5 miljoonaa

Fortum - Harjavaltaan Euroopan litiumakkujen kierrätyskeskittymä

Fortum rakentaa Harjavaltaan ensimmäisen sukupolven hydrometallurgisen kierrätyslaitoksen. Laitos auttaa vastaamaan kasvavaan kierrätettyjen akkumateriaalien kysyntään ja tuottamaan kestävästi sähköauton akkujen valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Toiminta käynnistynyt alkuvuodesta 2023
Investoinnin arvo: 24 miljoonaa


Kuvassa Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi. Kuva: Satakunnan Kansa 13.4.2021 / Kari Mankonen / arkisto

Nornickel Harjavalta Oy - Tuotanto lähes kaksinkertaiseksi

Nornickel Harjavalta vastaa sähköautojen akkumetallien kasvavaan kysyntään lähes kaksinkertaistamalla tuotantonsa. Tämä investointi on osa Nornickel konsernin strategiaa, jonka tavoitteena on tukea maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä.

Vaihe: Suunnitteilla
Valmis: Vuoden 2026 alkuun mennessä

Tahkoluoto. Kuva: Satakunnan Kansa / Veera Korhonen

Critical Metals ja Neometals - Euroopan ensimmäinen vanadiinia tuottava kiertotalouslaitos

Poriin on tulossa Euroopan ensimmäinen kiertotalouslaitos, joka tuottaisi EU:lle taloudellisesti merkittävää vanadiinia. Investoinnin taustalla ovat australialaisyritykset Critical Metals ja Neometals.

Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Tuotanto käyntiin vuoden 2024 lopulla
Investoinnin arvo: 400 miljoonaa


BASF - Leijonan loikka suomalaisen sähköakkuteollisuuden kehittämisessä

BASF rakentaa akkumateriaalitehdastaan Harjavallan Torttilaan Nornickel Harjavallan naapuriin. Tehtaan tuotantokapasiteetilla saadaan vuodessa esiasteista akkumateriaalia jopa 400 000 täyssähköisen ajoneuvon tarpeisiin.
​​​​​​​
Vaihe: Odottaa ympäristölupapäätöstä
Aikataulu: Ei tiedossa
Investoinnin arvo: n. 100 miljoonaa

BioEnergo - Liikenteen vallankumous alkaa Porista

BioEnergo suunnittelee Meri-Poriin täyden mittakaavan biojalostamoa. Toteutuessaan laitos olisi Suomen suurin biopolttoaineen tuottaja ja merkittävä harppaus kohti fossiilivapaata ja ekologisempaa tulevaisuutta.

​​​​​​​Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Tuotanto käyntiin 2024-2025
Investoinnin arvo: 200 miljoonaa


Kuva Pori Energia 24.2.2021

Pori Energia investoi Isosannan sähköaseman uusimiseen

Pori Energia investoi Isosannan sähköaseman uusimiseen. Sähköaseman uusimisella yhtiö varmistaa Porin keskustan ja Pohjois-Porin luotettavan sähkönsaannin tulevaisuudessa. Projektin pääurakoitsijana toimii Caverion Industria Oy.

Vaihe: Valmis
aikataulu: Valmistunut loppuvuodesta 2022
Investoinnin arvo: Noin 4,5 miljoonaa

Kuva Satakunnan Kansa 10.3.2022 /  Pekka Söderlund / Arkisto

Honkajoki Oy investoi tuotantokapasiteetin kasvattamiseen

Eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn ja jalostukseen keskittyvä Honkajoki Oy investoi uuteen höyhenproteiinilaitokseen. Laitoksella vastataan kasvaneeseen kysyntään, jonka on aiheuttanut broilerintuotantomäärien kasvu Suomessa.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Tuotanto käynnistynyt 2023
Investoinnin arvo: Noin 10 miljoonaa

Boliden Harjavallan toimitusjohtaja Timo Rautalahti​​​​​​​Kuvan lähde: Satakunnan Kansa

Boliden Harjavalta – Parempi tuottavuus ja pienemmät päästöt

Boliden Harjavalta aikoo investoida nikkelitoimintojensa laajentamiseen. Investointien ansiosta tehtaan päästöt tulevat myös madaltumaan entisestään.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Laajennus otettiin käyttöön loppuvuodesta 2021
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa


Knaufin tehdas Pansialla. Kuva Knauf Oy.

Vatajankosken Sähkö Oy - teollisuuden hukkalämpö hyötykäyttöön

Vatajankosken Sähkö Oy ja Knauf Oy aloittavat yhteistyön, jonka tuloksena syntyy jatkossa 1/3 osa kaukolämpötuotannosta uudella, ekologisemmalla tavalla. Investointi vahvistaa yritysten tulevaisuutta alueella ja tukee Pohjois-Satakunnan työllisyyttä ja elinvoimaa.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmis 2021
Investoinnin arvo: 5 miljoonaa

Kuva: stepenergy.fi

STEP Oy - Kiertotalousvoimalaitos Harjavaltaan

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n suunnitteilla olevassa rinnakkaispolttolaitoksessa käytettäisiin energialähteenä muutoin kierrätyksessä hyödynnettäväksi kelpaamatonta jätepolttoainejaetta. Laitoksen tuottamalla polttoaineella on merkittävä edistävä vaikutus fossiilisista polttoaineista luopumiseen.
​​​​​​​
Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laitos käytössä 2023-2024
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa

Kuva Heikki Westergård

Sinituote - panostus suomalaiseen kierrätysmateriaalituotantoon

Sinituote Oy investoi kahteen moderniin harjastuskoneeseen Kokemäellä ja Akaassa. Uusilla koneilla vastataan kotimaisten harjojen kasvavaan kysyntään sekä Suomessa että vientikaupassa. Samalla varmistetaan kotimaisen, kilpailukykyisen tuotannon tulevaisuus koneiden nopeuden ja kasvavan kapasiteetin avulla.

Investoinnin arvo: 1,5 miljoonaa


Kuva: Satakunnan Kansa, Heikki Westergård.

Luvata Pori Oy - Investointi tuotannon pitkäaikaiseen turvaamiseen

Luvatan omistaja, japanilainen monialakonserni Mitsubishi Materials Corporation on päättänyt investoinnista kuumapuristimen vaihtamiseksi uuteen. Uuden puristimen myötä alueelle rakennetaan myös 120 metriä pitkä ja 30 metriä leveä tehdashalli.
​​​​​​​
Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut loppuvuodesta 2022
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa

Kuva: Satakunnan Kansa

​​​​​Boliden Harjavalta Oy - kuparisulaton ja elektrolyysin laajennus

Investoinnilla kasvatetaan yhtiön kuparikatodin vuosituotanto 135 000:sta 170 000 tonniin ja se suunnataan Harjavallan sulaton pullonkauloihin ja Porin kuparijalostamon laajentamiseen.
Uudisinvestointi.
​​​​​​​
​​​​​​​Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laajennukset valmiit alkuvuodesta 2020
Investoinnin arvo: 45 miljoonaa

Kuva: Cimcorp

Cimcorp Oy - Tilojen laajennus kaksinkertaistaa tuotantokapasiteetin

Pääkonttorin laajennus on osa yhtiön kasvustrategiaa. Uudisosa vahvistaa Ulvilan asemaa Cimcorpin pääkonttorina ja antaa mahdollisuuden panostaa entistä enemmän tuotekehitykseen ja vastata globaaliin kysyntään.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut syksyllä 2019
Investoinnin arvo: n. 12 miljoonaa


Kuva: Satakunnan Kansa, Jussi Rakkolainen.

Puustelli Group Oy - Uusi halli ja automatisoitu tuotantolinja signaaleja uskosta tulevaan

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistui loppuvuodesta 2019
Investoinnin arvo: 5 miljoonaa

Kuva: www.rkw-group.fi

RKW Finland Oy - Tehdaslaajennus investointi kestävään kehitykseen

Vaihe: Valmis
​​​​​​​Aikataulu: Valmistunut joulukuussa 2019
Investoinnin arvo: 4 miljoonaa euroa

Kuva: www.purso-tools.fi

Purso Tools Oy - moderneja työstökoneita tuotantoon

Investoinnin arvo: 1,5 miljoonaa euroa