ENERGIA JA TEOLLISUUS

Suomi tarvitsee Satakunnan. Vientiin painottunut länsirannikko tuottaa teollista, pysyvää kilpailuetua globaaleilla markkinoilla.

Kuva Satakunnan kansa 21.6.2022 / Jarmo Karonen

Suominen Oyj – Investoi tuotantolinjan parantamiseen Nakkilassa

Vaihe: Investointipäätös tehty.
Aikataulu: Valmistuu vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla.
Investoinnin arvo: Noin 6 miljoonaa.

Suominen-yhtiöt investoi Nakkilan kuitukangas tehtaalla yhden tuotantolinjan uudistamiseen. Investoinnin avulla yhtiö parantaa tuotantolinjan laatua, tuottavuutta ja turvallisuutta.

P2X Solutions – rakentaa Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen Harjavaltaan

P2x Solutions rakentaa Harjavaltaan suurteollisuuspuistoon vihreän vedyn tuotantolaitoksen, sekä metanointiyksikön. Laitos on Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitos. P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja power-to-x-teknologian edelläkävijä.

Vaihe: Rakennuspäätös tehty, rakentaminen alkaa syksyllä 2022
Aikataulu: Laitos valmis 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
Investoinnin arvo: Noin 70 miljoonaa

Kuva Pori Energia 24.2.2021

Pori Energia – Investoi Isosannan sähköaseman uusimiseen

Pori Energia investoi Isosannan sähköaseman uusimiseen. Sähköaseman uusimisella yhtiö varmistaa Porin keskustan ja Pohjois-Porin luotettavan sähkönsaannin tulevaisuudessa. Projektin pääurakoitsijana toimii Caverion Industria Oy.

Vaihe: Käynnissä
aikataulu: Saneeraus valmis vuoden 2022 lokakuussa.
Investoinnin arvo: Noin 4,5 miljoonaa.

Suomen Hyötytuuli Oy – Tuulipuisto Satakuntaan Oosinselälle

Suomen hyötytuuli Oy rakentaa Satakuntaan Porin ja Eurajoen alueelle 15 tuulivoimalan tuulipuiston. Tuulipuiston kokonaisteho on 93 megawattia.

Vaihe: Rakentaminen alkaa 2022 keväällä.
Aikataulu: Tuulipuisto tuotannossa vuosien 2023 ja 2024 vuodenvaihteessa.
Investoinnin arvo: Noin 115 miljoonaa.

Kuva Satakunnan Kansa 10.3.2022 /  Pekka Söderlund / Arkisto

Honkajoki Oy – Investoi tuotantokapasiteetin kasvattamiseen

Eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn ja jalostukseen keskittyvä Honkajoki Oy investoi uuteen höyhenproteiinilaitokseen. Laitoksella vastataan kasvaneeseen kysyntään, jonka on aiheuttanut broilerintuotantomäärien kasvu Suomessa.

Vaihe: Käynnissä
Aikataulu: Tuotanto käynnistyy maaliskuussa 2023
Investoinnin arvo: Noin 10 miljoonaa

Fortum - Harjavaltaan Euroopan litiumakkujen kierrätyskeskittymä

Fortum aikoo rakentaa Harjavaltaan ensimmäisen sukupolven hydrometallurgisen kierrätyslaitoksen. Laitos auttaa vastaamaan kasvavaan kierrätettyjen akkumateriaalien kysyntään ja tuottamaan kestävästi sähköauton akkujen valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Laitoksen toiminta käynnistyy 2023
Investoinnin arvo: 24 miljoonaa


Kuvassa Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi. Kuva: Satakunnan Kansa 13.4.2021 / Kari Mankonen / arkisto

Nornickel Harjavalta Oy - Tuotanto lähes kaksinkertaiseksi

Nornickel Harjavalta vastaa sähköautojen akkumetallien kasvavaan kysyntään lähes kaksinkertaistamalla tuotantonsa. Tämä investointi on osa Nornickel konsernin strategiaa, jonka tavoitteena on tukea maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä.

Vaihe: Suunnitteilla
Valmis: Vuoden 2026 alkuun mennessä


Suomen Hyötytuuli - Kohti kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita

Suomen Hyötytuulen suunnittelema Tahkoluodon merituulipuiston laajennus on esiselvitysvaiheessa. Toteutuessaan merituulipuisto riittäisi kattamaan jopa yli kolmanneksen Satakunnan sähkönkulutuksesta.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rakentamisen aloitus 2023-2024, tuotannon käynnistys aikaisintaan 2025


Tahkoluoto. Kuva: Satakunnan Kansa / Veera Korhonen

Critical Metals ja Neometals - Euroopan ensimmäinen vanadiinia tuottava kiertotalouslaitos

Poriin on tulossa Euroopan ensimmäinen kiertotalouslaitos, joka tuottaisi EU:lle taloudellisesti merkittävää vanadiinia. Investoinnin taustalla ovat australialaisyritykset Critical Metals ja Neometals.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Tuotanto käyntiin vuoden 2024 lopulla
Investoinnin arvo: 300 miljoonaa


Boliden Harjavalta – Parempi tuottavuus ja pienemmät päästöt

Boliden Harjavalta aikoo investoida nikkelitoimintojensa laajentamiseen. Investointien ansiosta tehtaan päästöt tulevat myös madaltumaan entisestään.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Investoinnit tehdään pääasiassa vuoden 2021 aikana
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa


BASF - Leijonan loikka suomalaisen sähköakkuteollisuuden kehittämisessä

BASF rakentaa akkumateriaalitehdastaan Harjavallan Torttilaan Nornickel Harjavallan naapuriin. Tehtaan tuotantokapasiteetilla saadaan vuodessa esiasteista akkumateriaalia jopa 400 000 täyssähköisen ajoneuvon tarpeisiin.
​​​​​​​
Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laitos käytössä 2022
Investoinnin arvo: n. 100 miljoonaa

BioEnergo - Liikenteen vallankumous alkaa Porista

BioEnergo suunnittelee Meri-Poriin täyden mittakaavan biojalostamoa. Toteutuessaan laitos olisi Suomen suurin biopolttoaineen tuottaja ja merkittävä harppaus kohti fossiilivapaata ja ekologisempaa tulevaisuutta.

​​​​​​​Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rakentamisen toivotaan alkavan 2021
Investoinnin arvo: 150-170 miljoonaa


Knaufin tehdas Pansialla. Kuva Knauf Oy.

Vatajankosken Sähkö Oy - teollisuuden hukkalämpö hyötykäyttöön

Vatajankosken Sähkö Oy ja Knauf Oy aloittavat yhteistyön, jonka tuloksena syntyy jatkossa 1/3 osa kaukolämpötuotannosta uudella, ekologisemmalla tavalla. Investointi vahvistaa yritysten tulevaisuutta alueella ja tukee Pohjois-Satakunnan työllisyyttä ja elinvoimaa.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmis 2021
Investoinnin arvo: 5 miljoonaa

Kuva: stepenergy.fi

STEP Oy - Kiertotalousvoimalaitos Harjavaltaan

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n suunnitteilla olevassa rinnakkaispolttolaitoksessa käytettäisiin energialähteenä muutoin kierrätyksessä hyödynnettäväksi kelpaamatonta jätepolttoainejaetta. Laitoksen tuottamalla polttoaineella on merkittävä edistävä vaikutus fossiilisista polttoaineista luopumiseen.
​​​​​​​
Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laitos käytössä 2023-2024
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa


Kuva Heikki Westergård

Sinituote - panostus suomalaiseen kierrätysmateriaalituotantoon

Sinituote Oy investoi kahteen moderniin harjastuskoneeseen Kokemäellä ja Akaassa. Uusilla koneilla vastataan kotimaisten harjojen kasvavaan kysyntään sekä Suomessa että vientikaupassa. Samalla varmistetaan kotimaisen, kilpailukykyisen tuotannon tulevaisuus koneiden nopeuden ja kasvavan kapasiteetin avulla.

Investoinnin arvo: 1,5 miljoonaa

Kuva: Jussi Rakkolainen

Harjavallan aurinkovoimala - Suomen suurin aurinkosähkön lähde Suurteollisuuspuiston tarpeisiin

Suunnitteilla oleva merkittävä satsaus ympäristöystävällisempään sähköntuotantoon on vahva osoitus yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuutoimista. Suunnitelman ovat laatineet Prizztech, Boliden Harjavalta, Lammaisten Energia ja Satmatic.

Vaihe: Suunnitteilla, odottaa investointipäätöksiä
Investoinnin arvo: 15 miljoonaa


Kuva: Satakunnan Kansa, Heikki Westergård.

Luvata Pori Oy - Investointi tuotannon pitkäaikaiseen turvaamiseen

Luvatan omistaja, japanilainen monialakonserni Mitsubishi Materials Corporation on päättänyt investoinnista kuumapuristimen vaihtamiseksi uuteen. Uuden puristimen myötä alueelle rakennetaan myös 120 metriä pitkä ja 30 metriä leveä tehdashalli.
​​​​​​​
Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Otetaan käyttöön syksyllä 2021
Investoinnin arvo: 35 miljoonaa

Kuva: Satakunnan Kansa

​​​​​Boliden Harjavalta Oy - kuparisulaton ja elektrolyysin laajennus

Investoinnilla kasvatetaan yhtiön kuparikatodin vuosituotanto 135 000:sta 170 000 tonniin ja se suunnataan Harjavallan sulaton pullonkauloihin ja Porin kuparijalostamon laajentamiseen.
Uudisinvestointi.
​​​​​​​
​​​​​​​Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laajennukset valmiit alkuvuodesta 2020
Investoinnin arvo: 45 miljoonaa

Kuva: Cimcorp

Cimcorp Oy - Tilojen laajennus kaksinkertaistaa tuotantokapasiteetin

Pääkonttorin laajennus on osa yhtiön kasvustrategiaa. Uudisosa vahvistaa Ulvilan asemaa Cimcorpin pääkonttorina ja antaa mahdollisuuden panostaa entistä enemmän tuotekehitykseen ja vastata globaaliin kysyntään.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut syksyllä 2019
Investoinnin arvo: n. 12 miljoonaa


Kuva: Satakunnan Kansa, Jussi Rakkolainen.

Puustelli Group Oy - Uusi halli ja automatisoitu tuotantolinja signaaleja uskosta tulevaan

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistui loppuvuodesta 2019
Investoinnin arvo: 5 miljoonaa

Kuva: www.rkw-group.fi

RKW Finland Oy - Tehdaslaajennus investointi kestävään kehitykseen

Vaihe: Valmis
​​​​​​​Aikataulu: Valmistunut joulukuussa 2019
Investoinnin arvo: 4 miljoonaa euroa

Kuva: www.purso-tools.fi

Purso Tools Oy - moderneja työstökoneita tuotantoon

Investoinnin arvo: 1,5 miljoonaa euroa