ENERGIA JA TEOLLISUUS

Suomi tarvitsee Satakunnan. Vientiin painottunut länsirannikko tuottaa teollista, pysyvää kilpailuetua globaaleilla markkinoilla.


Fortum - Harjavaltaan Euroopan litiumakkujen kierrätyskeskittymä

Fortum aikoo rakentaa Harjavaltaan ensimmäisen sukupolven hydrometallurgisen kierrätyslaitoksen. Laitos auttaa vastaamaan kasvavaan kierrätettyjen akkumateriaalien kysyntään ja tuottamaan kestävästi sähköauton akkujen valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Laitoksen toiminta käynnistyy 2023
Investoinnin arvo: 24 miljoonaa

Lue lisää


Nornickel Harjavalta Oy - Tuotanto lähes kaksinkertaiseksi

Nornickel Harjavalta vastaa sähköautojen akkumetallien kasvavaan kysyntään lähes kaksinkertaistamalla tuotantonsa. Tämä investointi on osa Nornickel konsernin strategiaa, jonka tavoitteena on tukea maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä.

Vaihe: Suunnitteilla
Valmis: Vuoden 2026 alkuun mennessä

Lue lisää


Suomen Hyötytuuli - Kohti kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita

Suomen Hyötytuulen suunnittelema Tahkoluodon merituulipuiston laajennus on esiselvitysvaiheessa. Toteutuessaan merituulipuisto riittäisi kattamaan jopa yli kolmanneksen Satakunnan sähkönkulutuksesta.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rakentamisen aloitus 2023-2024, tuotannon käynnistys aikaisintaan 2025

Lue lisää


Critical Metals ja Neometals - Euroopan ensimmäinen vanadiinia tuottava kiertotalouslaitos

Poriin on tulossa Euroopan ensimmäinen kiertotalouslaitos, joka tuottaisi EU:lle taloudellisesti merkittävää vanadiinia. Investoinnin taustalla ovat australialaisyritykset Critical Metals ja Neometals.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Tuotanto käyntiin vuoden 2024 lopulla
Investoinnin arvo: 159 miljoonaa

Lue lisää


Boliden Harjavalta – Parempi tuottavuus ja pienemmät päästöt

Boliden Harjavalta aikoo investoida nikkelitoimintojensa laajentamiseen. Investointien ansiosta tehtaan päästöt tulevat myös madaltumaan entisestään.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Investoinnit tehdään pääasiassa vuoden 2021 aikana
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa

Lue lisää


BASF - Leijonan loikka suomalaisen sähköakkuteollisuuden kehittämisessä

BASF rakentaa akkumateriaalitehdastaan Harjavallan Torttilaan Nornickel Harjavallan naapuriin. Tehtaan tuotantokapasiteetilla saadaan vuodessa esiasteista akkumateriaalia jopa 400 000 täyssähköisen ajoneuvon tarpeisiin.
​​​​​​​
Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laitos käytössä 2022
Investoinnin arvo: n. 100 miljoonaa

Lue lisää

BioEnergo - Liikenteen vallankumous alkaa Porista

BioEnergo suunnittelee Meri-Poriin täyden mittakaavan biojalostamoa. Toteutuessaan laitos olisi Suomen suurin biopolttoaineen tuottaja ja merkittävä harppaus kohti fossiilivapaata ja ekologisempaa tulevaisuutta.

​​​​​​​Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rakentamisen toivotaan alkavan 2021
Investoinnin arvo: 150-170 miljoonaa

Lue lisää


Vatajankosken Sähkö Oy - teollisuuden hukkalämpö hyötykäyttöön

Vatajankosken Sähkö Oy ja Knauf Oy aloittavat yhteistyön, jonka tuloksena syntyy jatkossa 1/3 osa kaukolämpötuotannosta uudella, ekologisemmalla tavalla. Investointi vahvistaa yritysten tulevaisuutta alueella ja tukee Pohjois-Satakunnan työllisyyttä ja elinvoimaa.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmis 2021
Investoinnin arvo: 5 miljoonaa

Lue lisää

STEP Oy - Kiertotalousvoimalaitos Harjavaltaan

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n suunnitteilla olevassa rinnakkaispolttolaitoksessa käytettäisiin energialähteenä muutoin kierrätyksessä hyödynnettäväksi kelpaamatonta jätepolttoainejaetta. Laitoksen tuottamalla polttoaineella on merkittävä edistävä vaikutus fossiilisista polttoaineista luopumiseen.
​​​​​​​
Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laitos käytössä 2023-2024
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa

Lue lisää


Sinituote - panostus suomalaiseen kierrätysmateriaalituotantoon

Sinituote Oy investoi kahteen moderniin harjastuskoneeseen Kokemäellä ja Akaassa. Uusilla koneilla vastataan kotimaisten harjojen kasvavaan kysyntään sekä Suomessa että vientikaupassa. Samalla varmistetaan kotimaisen, kilpailukykyisen tuotannon tulevaisuus koneiden nopeuden ja kasvavan kapasiteetin avulla.

Investoinnin arvo: 1,5 miljoonaa

Lue lisää

Harjavallan aurinkovoimala - Suomen suurin aurinkosähkön lähde Suurteollisuuspuiston tarpeisiin

Suunnitteilla oleva merkittävä satsaus ympäristöystävällisempään sähköntuotantoon on vahva osoitus yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuutoimista. Suunnitelman ovat laatineet Prizztech, Boliden Harjavalta, Lammaisten Energia ja Satmatic.

Vaihe: Suunnitteilla, odottaa investointipäätöksiä
Investoinnin arvo: 15 miljoonaa

Lue lisää


Luvata Pori Oy - Investointi tuotannon pitkäaikaiseen turvaamiseen

Luvatan omistaja, japanilainen monialakonserni Mitsubishi Materials Corporation on päättänyt investoinnista kuumapuristimen vaihtamiseksi uuteen. Uuden puristimen myötä alueelle rakennetaan myös 120 metriä pitkä ja 30 metriä leveä tehdashalli.
​​​​​​​
Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Otetaan käyttöön syksyllä 2021
Investoinnin arvo: 35 miljoonaa

Lue lisää

​​​​​Boliden Harjavalta Oy - kuparisulaton ja elektrolyysin laajennus

Investoinnilla kasvatetaan yhtiön kuparikatodin vuosituotanto 135 000:sta 170 000 tonniin ja se suunnataan Harjavallan sulaton pullonkauloihin ja Porin kuparijalostamon laajentamiseen.
Uudisinvestointi.
​​​​​​​
​​​​​​​Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laajennukset valmiit alkuvuodesta 2020
Investoinnin arvo: 45 miljoonaa

Lue lisää

Cimcorp Oy - Tilojen laajennus kaksinkertaistaa tuotantokapasiteetin

Pääkonttorin laajennus on osa yhtiön kasvustrategiaa. Uudisosa vahvistaa Ulvilan asemaa Cimcorpin pääkonttorina ja antaa mahdollisuuden panostaa entistä enemmän tuotekehitykseen ja vastata globaaliin kysyntään.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut syksyllä 2019
Investoinnin arvo: n. 12 miljoonaa

Lue lisää


Puustelli Group Oy - Uusi halli ja automatisoitu tuotantolinja signaaleja uskosta tulevaan

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistui loppuvuodesta 2019
Investoinnin arvo: 5 miljoonaa

Lue lisää

RKW Finland Oy - Tehdaslaajennus investointi kestävään kehitykseen

Vaihe: Valmis
​​​​​​​Aikataulu: Valmistunut joulukuussa 2019
Investoinnin arvo: 4 miljoonaa euroa

Lue lisää

Purso Tools Oy - moderneja työstökoneita tuotantoon

Investoinnin arvo: 1,5 miljoonaa euroa

Lue lisää