Pori Energia ja Ren-Gas hankekehitysyhteistyöhön uusiutuvan polttoaineen tuotantolaitoksesta Aittaluotoon

Vihreän energian laitoskokonaisuus Porin Aittaluotoon tuottamaan e-metaania raskaalle liikenteelle ja kaukolämpöä kuluttaja-asiakkaille prosessilämmön talteenotosta.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: YVA-menettely käynnissä, rakentaminen 2025
Investoinnin arvo: satoja miljoonia

Porin Energia ja Nordic Ren-Gas ovat allekirjoittaneet hankekehityssopimuksen, hiilidioksidin talteenotosta sekä uusiutuvan e-metaanin, vihreän vedyn ja kaukolämmön tuotannosta Porissa. Suunniteltu tuotantolaitos rakennetaan Pori Energian biovoimalaitoksen yhteyteen Aittaluodon teollisuusaluueelle. Sopimus on allekirjoitettu, nyt edessä on lupaprosessi ja tekninen suunnittelu. Rakentaminen voisi alkaa jo vuonna 2025 ja tuotanto vuonna 2027. Hanke tuo Poriin satojen miljoonien investoinnin ja käytön aikana laitos tulee työllistämään 15 henkilöä.

Ren-Gasin monistettava laitoskonsepti tekee yhteistyötä paikallisten energiayhtiöiden kanssa ja tällä hetkellä samaan malliin perustuvista kuudesta hankkeesta pisimmällä ovat luvitusvaiheen Tampere ja Lahti. Näiden rakentaminen alkanee jo vuonna 2024. Ren-Gasin tavoitteena on rakentaa tuotantoverkosto, joka voi tuottaa 2030 mennessä noin 8 prosenttia kaukolämmön tarpeesta ja 20 prosenttia raskaan liikenteen polttoaineesta.

Teknistaloudellisen selvityksen tietojen mukaan biovoimalaitos tarjoaa loistavat olosuhteet hiilidioksidin talteenotolle ja biogeenisen hiilidioksidin jatkojalostamiselle uusiutuvaksi e-metaaniksi. Sijainti mahdollistaa hiilidioksidin tehokkaan talteenoton. Synteettinen eli e-metaani syntyy yhdistettäessä sähkön avulla tuotettua vetyä ja ilmasta tai prosesseista talteenotettua hiilidioksidia. Ominaisuuksilta e-metaani vastaa maakaasua ja sillä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. ​​​​​​​Talteenotettua hiilidioksia Ren-Gas käyttää e-metaanin tuotantolaitoksella raskaan liikenteen tarpeisiin ja prosessilämpö hyödynnetään Pori Energian kaukolämpöverkkossa, joka palvelee 45 000 kotitaloutta.

Havainnekuva uudesta laitoksesta.
​​​​​​​Kuvan lähde: Satakunnan Kansa