Pohjan Voima suunnittelee uutta 12-16 voimalan tuulipuistoa Honkajoelle

Kankaanpään pohjoisosiin suunnitellaan uutta tuulipuistoa, jonka nimellisteho tulisi olemaan yhteensä 72-160 megawattia. Hankkeelle on saatu Varsinais-Suomen ely-keskukselta vihreää valoa.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Tuotannon suunniteltu aloitus 2025
Investoinnin arvo: Ei tiedossa

Kotimainen energiayhtiö Pohjan Voima on aloittanut tuulivoimaloiden hankesuunnittelun Honkajoen Haukkasalossa. Kankaanpäähän kuuluva metsäalue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Honkajoen keskustasta lounaaseen. Haukkasalo on merkitty tuulivoima-alueeksi maakuntakaavassa.

Varsinais-Suomen ely-keskus on arvioinut hankkeen ympäristövaikutus- eli yva-menettelyssä ja toteaa hankkeen olevan toteuttamiskelpoinen.

”Me toteutamme maltillisen kokoisia hankkeita. Ne mahtuvat jättiprojekteja paremmin paikalliseen maisemaan”, sanoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Suunniteltavien tuulivoimaloiden korkeus on 300 metriä: tornin korkeus on 200 metriä ja siiven pituus 100 metriä. Yksittäisen voimalan nimellisteho on 6–10 MW.

Voimalaitosalueiden vuokrasopimukset on pääosin sovittu maanomistajien kanssa. Tuulivoimaloiden rakentamisen aikataulu riippuu kaavoitus- ja lupaprosessien etenemisestä ja alkaa arviolta 2025–2027.

Tuulivoimaloiden tarkka määrä ja sijainti selviää kaavoitusprosessin aikana. Sijoittamisessa noudatetaan suojavyöhykkeitä, jotka määrittelevät vähimmäisetäisyydet muun muassa asuinrakennuksiin, teihin, luonnonsuojelualueisiin ja virkistysalueisiin. Suojavyöhykkeet on huomioitu myös Satakunnan maakuntakaavassa, johon Haukkasalo on merkitty tuulivoiman tuotantoalueeksi vuonna 2014.


Lähteet: yle.fi 5.9.2023 ja pohjanvoima.fi 21.9.2021