Suominen Oyj – Investoi tuotantolinjan parantamiseen Nakkilassa

Vaihe: Investointipäätös tehty.
Aikataulu: Valmistuu vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla.
Investoinnin arvo: Noin 6 miljoonaa.

Suominen-yhtiöt investoi Nakkilan kuitukangas tehtaalla yhden tuotantolinjan uudistamiseen. Investoinnin avulla yhtiö parantaa tuotantolinjan laatua, tuottavuutta ja turvallisuutta.

Kuva Satakunnan kansa 21.6.2022 / Jarmo Karonen

Suomisen Nakkilan tehtaalla valmistetaan erilaisia kuitukankaita rullatavarana. Yrityksen valmistamia tuotteita käytetään useissa korkeaa hygienia tasoa vaativissa tuotteissa kuten esimerkiksi vaipoissa ja kosteuspyyhkeissä. Investoinnilla yritys vastaa ympäristöystävällisten tuotteiden kysynnän kasvuun. Nakkilan tuotantolinjaan investoiminen tukee myös yhtiön strategiaa, jonka tavoitteena on, että yritys on edelläkävijä vastuullisuudessa.