Suomen Hyötytuuli Oy rakentaa Tahkoluotoon kaksi demonstraatiotuulivoimalaa

Demonstraatiovoimalat rakennetaan syvemmälle vesialueelle kuin aiemmat Suomeen rakennetut tuulivoimalat. Tavoitteena on kokeilla Suomen olosuhteisiin sopivia vedenalaisen rakentamisen rakennusmenetelmiä ja syvempään veteen sopivaa perustuskonseptia.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Hanke toteutetaan vuosina 2023–2026
Investoinnin arvo: 30 miljoonaa

Satakunnan kansa 29.12.2022 / Sami Kero

Hanke on saanut työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän 30 miljoonan euron investointituen. Rahoitus jaettiin Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Demonstraatio hanke tullaan toteuttamaan vuosina 2023–2026 ja siihen kuuluu kaksi noin 15 megawatin tuulivoimalaa. Demonstraatiovoimalat tullaan siis rakentamaan ennen Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta.

Voimalaitosten yhteenlaskettu vuosituotanto tulee olemaan noin 109 gigawattituntia ja Hyötytuulen arvion mukaan investointi vähentäisi vuodessa hiilidioksidipäästöjä noin 15 400 tonnia. Laitosten työllisyysvaikutus rakennusaikana on noin 200–250 henkilötyövuotta.