Yhdysvaltalainen Æsir Technologies-yhtiö suunnittelee akkutehtaan rakentamista Kokemäelle

Æsir Technologies-yhtiön suunnitelmana on rakentaa n. 400 ihmistä työllistävä nikkelisinkkiakkutehdas Kokemäelle. Yhtiön tavoitteena on, että tehtaan rakentaminen alkaa viimeistään vuoden 2023 alussa ja tehdas olisi valmis syksyllä 2024.

​​​​​​​Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rahoituspäätös 2023 loppuun mennessä
Investoinnin arvo: Noin 150 miljoonaa

Kuva: Æsir Technologies Inc.

Yhdysvaltalainen Æsir Technologies-yhtiön Kokemäelle suunnitteleman tehtaan lopputuotteena on nikkelisinkkiakku. Tehtaan tulisi täyteen kapasiteettiin päästyään tuottaa 800 000 nikkelisinkkiakkua vuodessa. Raaka-aineena tehdas käyttäisi nikkeliä, sinkkiä, kuparia ja kobolttia. Tehtaan oli alunperin tarkoitus käynnistää toimintansa 2024, mutta Ukrainan sota ja epävarmuus maailmalla ovat hidastaneet rahoituksen saamista. Rahoituspäätöstä odotetaan saatavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä.


Uusi akkutehdas olisi myös merkittävä työllistäjä, sillä Æsir Technologies-yhtiön arvion mukaan tehdas työllistäisi suoraan, jopa yli 400 työntekijää. Täydessä tuotannossa tehtaan kokonaishenkilöstön tarve olisi yhtiön arvion mukaan noin 300-330 työntekijää. Kesällä 2022 hanke sai positiivisia uutisia, kun selvisi ettei akkutehdas hanke tarvitse ympäristövaikutuksen arviontimenettelyä.