Yhdysvaltalainen Æsir Technologies-yhtiö suunnittelee akkutehtaan rakentamista Kokemäelle

Vaihe: Suunnitteilla, investointipäätöstä ei ole vielä tehty.
Aikataulu: Alustavan aikataulun mukaan tehdas olisi toiminnassa vuonna 2024
Investoinnin arvo: Noin 110 miljoonaa

Æsir Technologies-yhtiö suunnitelmana on rakentaa nikkelisinkkiakkutehdas Kokemäelle. Yhtiön tavoitteena on, että tehtaan rakentaminen alkaa viimeistään vuoden 2023 alussa ja tehdas olisi valmis syksyllä 2024.

Kuva: Æsir Technologies Inc.

Yhdysvaltalainen Æsir Technologies-yhtiön Kokemäelle suunnitteleman tehtaan lopputuotteena on nikkelisinkkiakku. Tehtaan tulisi täyteen kapasiteettiin päästyään tuottaa 800 000 nikkelisinkki akkua vuodessa. Tehtaan käynnistyessä vuonna 2024, sen olisi tarkoitus tuottaa 280 000 akkua ja vuonna 2025 590 000 akkua. Suunnitelman mukainen täysi kapasiteetti, eli 800 000 akkua saavutettaisiin vuonna 2026. Raaka-aineena tehdas käyttäisi nikkeliä, sinkkiä, kuparia ja kobolttia.


Uusi akkutehdas olisi myös merkittävä työllistäjä, sillä Æsir Technologies-yhtiön arvion mukaan tehdas työllistäisi suoraan, jopa yli 400 työntekijää. Täydessä tuotannossa tehtaan kokonaishenkilöstön tarve olisi yhtiön arvion mukaan noin 300-330 työntekijää. Tähän työntekijä määrään päästäisiin jo vuonna 2025. Pidemmällä aikavälillä arvion mukaan työntekijä määrä tulisi vielä tästä kasvamaan. Kesällä 2022 hanke sai positiivisia uutisia, kun selvisi ettei akkutehdas hanke tarvitse ympäristövaikutuksen arviontimenettelyä.

Lähteet: Satakunnan kansa ja Yle