P2X Solutions - Suomen ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos Harjavaltaan

P2x Solutions rakentaa Harjavaltaan suurteollisuuspuistoon Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön. P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja power-to-x-teknologian edelläkävijä.

Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Laitos valmis 2024
Investoinnin arvo: Noin 70 miljoonaa

Kuva Satakunnan Kansa 2.2.2022 / Jussi Rakkolainen / arkisto

Tuotantolaitoksen rakennustyöt alkoivat 2022 ja aikataulun mukaisesti laitos valmistuu vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 20 megawattia vihreää vetyä. Laitoksessa vety tuotetaan täysin päästöttömästi elektrolyysillä uusiutuvista energian lähteistä ja vedestä. Laitos tulee vähentämään suomen hiilidioksidi päästöjä vuodessa 40 tuhatta tonnia. Harjavallan laitoksen lisäksi yrityksen on tarkoituksena rakentaa vihreän vedyn tuotantolaitoksia lisää ja seuraavien laitosten suunnittelu on jo käynnissä.


Harjavallan vihreän vedyn tuotantolaitoksen tuotannosta osa jalostetaan synteettisiksi polttoaineiksi, kuten synteettiseksi metaaniksi. Tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy lämpöä ja happea, jotka voidaan hyödyntää muissa teollisissa prosesseissa. Investointipäätöstä edelsi rahoituskierros, jossa yhtiö teki useita rahoitussopimuksia. Lisäksi yritys sai hankkeelle merkittävän työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän tuen, joka myönnettiin joulukuussa 2021.