SAJM Holding Oy - Ulvilaan Harjunpäähän jättimäinen aurinkovoimala

Ulvilaan suunnitellaan pinta-alaltaan enintään 657 hehtaarin ja teholtaan enintään 430 megawatin aurinkovoimalaa. Toisena vaihtoehtona on rakentaa hieman pienempi, pinta-alaltaan 464 hehtaarin ja teholtaan 300 megawatin voimala.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: YVA-menettely käynnissä, tuotanto käyntiin aikaisintaan 2026
Investoinnin arvo: 300 miljoonaa

SAJM Holding Oy on vuonna 2020 perustettu aurinkovoimaloita suunnitteleva ja kehittävä suomalainen yhtiö. Ulvilaan suunnitteilla oleva jättiaurinkovoimala on parhaillaan ympäristövaikutusten arviointivaiheessa.

Sen vaihtoehdon lisäksi, että hanketta ei toteutettaisi ollenkaan, on esillä kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan aurinkovoimala rakennetaan Ulvilaan, Harjunpään kylän pohjoispuolelle Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle. Aurinkovoimalan kokonaispinta-ala olisi 657 hehtaaria ja teho 430 MWp.

Toisen vaihtoehdon mukaan samalle alueelle rakennettava voimala olisi kooltaan 464 hehtaaria ja teholtaan 300 MWp.