BASF - Leijonan loikka suomalaisen sähköakkuteollisuuden kehittämisessä


BASF rakentaa akkumateriaalitehdastaan Harjavallan Torttilaan Nornickel Harjavallan naapuriin. Tehtaan tuotantokapasiteetilla saadaan vuodessa esiasteista akkumateriaalia jopa 400 000 täyssähköisen ajoneuvon tarpeisiin.
​​​​​​​
Vaihe: Odottaa ympäristölupapäätöstä
Aikataulu: Ei tiedossa
Investoinnin arvo: n. 100 miljoonaa

"Olemme innoissamme, kun olemme tekemässä eurooppalaista akkujen arvoketjua todeksi ensimmäisten joukossa", sanoo BASF Finland Oy:n toimitusjohtaja Tor Stendahl Business Finlandin tiedotteessa.

BASF vahvisti helmikuussa, että Harjavallan tuotantolaitoksessa ryhdytään valmistamaan katodiaktiivisten materiaalien esiasteita, eli prekursoreita.

Uusi tuotantolaitos täydentää BASF:n toista uutta katodiaktiivisia materiaaleja valmistavaa tuotantolaitosta Saksan Schwarzheidessa. Harjavallassa tuotetuista esiasteista jatkojalostetaan Schwarzheidessa akkumateriaalia noin 400 000 täyssähköisen ajoneuvon tarpeisiin vuodessa. Myös Saksan tuotantolaitoksen on määrä käynnistää toimintansa vuonna 2022.

Harjavallan tuotantolaitoksen raakamateriaalit, eli koboltti ja nikkeli toimitetaan Nornickelin Harjavallassa sijaitsevalta metallinjalostamolta.

Laitoksella ei ole aloituslupaa. Ympäristölupa kaatui keväällä 2022 korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Uusi lupahakemus on käsittelyssä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

BASF pyrkii ratkaisemaan uudella teknologialla ympäristöluvan saamisen esteenä olleet ongelmat. BASF Battery Materials Finland Oy:n toimitusjohtaja Tomi Oja kertoi kesäkuussa, että uuden ratkaisun käyttöönotto voisi kestää puolestatoista kahteen vuoteen.


Lähde: Satakunnan Kansa 15.4.2020 & Satakunnan Kansa 20.7.2023