Honkajoki Oy investoi tuotantokapasiteetin kasvattamiseen

Eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn ja jalostukseen keskittyvä Honkajoki Oy investoi uuteen höyhenproteiinilaitokseen. Laitoksella vastataan kasvaneeseen kysyntään, jonka on aiheuttanut broilerintuotantomäärien kasvu Suomessa.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Tuotanto käynnistynyt 2023
Investoinnin arvo: Noin 10 miljoonaa

Kuva Satakunnan Kansa 10.3.2022 / Pekka Söderlund / Arkisto

Honkajoki Oy:n uuden tuotantolaitoksen rakentaminen vaikuttaa positiivisesti alueen talouteen, etenkin rakennusvaiheessa, jolloin se työllistää kymmeniä henkilöitä. Uuden laitoksen rakennus työt on jo aloitettu maanrakennustöiden osalta. Valmistuttuaan uusi laitos tuo seitsemän uutta vakituistatyöpaikkaa. Laitokselle on tilausta, sillä Honkajoki Oy:lle toimitettavien broilerin tuotannon sivutuotteiden kuten höyhenien määrä on kasvussa. Kasvu on seurausta suomalaisten broilerin kulutuksen kasvusta.


Tuotantolaitoksella tullaan käyttämään vain suomalaisia höyheniä. Suomalaisista höyhenistä poikkeuksellisia tekee se, ettei suomalaisessa broilerin tuotannossa käytetä lainkaan antibiootteja. Honkajoki Oy ei ole aiemmin tuottanut höyhenproteiinia, mutta sen tuotanto ei kuitenkaan ole uusi keksintö. Laitoksen avulla Honkajoki Oy pystyy myös vähentämään käsittelyjärjestelmiensä kuormitusta ja kasvattamaan tuotantonsa ympäristön kestokykyä.