Suomen Hyötytuuli - Kohti kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita

Suomen Hyötytuulen suunnittelema Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen kaava sai lainvoiman. Hanke etenee nyt vesi- ja rakennuslupavaiheeseen, tekniseen suunnitteluun ja investoinnin valmisteluun.

Vaihe: Suunnitteilla.
Aikataulu: Arvion mukaan tuulivoimapuisto olisi valmis vuonna 2027.
Investoinnin arvo. Noin miljardi euroa.

Tahkoluodon merituulipuisto. Kuva: Suomen Hyötytuuli Oy

Suunniteltuun laajennukseen kuuluisi enintään 40 uutta masimissaan 310 metristä tuuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi 11-20 megawattia. Merituulipuisto tuottaisi sähköä arvion mukaan yli 2000 gigwattia vuodessa. Uudet tuulivoimalat rakennettaisiin avomerelle nykyisen Tahkoluodon merituulipuiston luoteispuolelle, noin 128km² alueelle. Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueen edustan merialue, infrastruktuuri ja tuuliolosuhteet sopivat erinomaisesti merituulivoiman tuotantoon.


Kotimaista energiaa, päästöittä

Tahkoluodon merituulipuiston laajennus edesauttaisi sekä kansallisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta. Samalla investointi vahvistaisi Suomen sähköomavaraisuutta ja korvaisi tuontisähköä, mikä on tärkeää koko yhteiskunnan vaatiessa valtavasti lisää sähköenergiaa.


Suomen Hyötytuuli & Tahkoluodon merituulipuisto

Suomen Hyötytuuli on sijoittanut merituulipuistoon jo yli 130 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 Tahkoluotoon rakennettiin testivoimala ja vuonna 2017 sen ympärille itse merituulipuisto. Tässä maailman ensimmäisessä jäätyviin olosuhteisiin rakennetussa merituulipuistossa on yhteensä 11 voimalaa ja sen vuosittainen energiantuotanto on noin 155 GWh.