Suomen Hyötytuuli - Kohti kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita

Suomen Hyötytuulen suunnittelema Tahkoluodon merituulipuiston laajennus on esiselvitysvaiheessa. Toteutuessaan merituulipuisto riittäisi kattamaan jopa yli kolmanneksen Satakunnan sähkönkulutuksesta.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rakentamisen aloitus 2023-2024, tuotannon käynnistys aikaisintaan 2025

Tahkoluodon merituulipuisto. Kuva: Suomen Hyötytuuli Oy

Tahkoluodon merituulipuisto. Kuva: Suomen Hyötytuuli Oy

Suunniteltu laajennus tarkoittaisi 40-45 tuulivoimalaa, jotka tuottaisivat hiilineutraalia sähköä arviolta 1000–1900 GWh vuodessa. Alue sijoittuu luoteeseen nykyisestä Tahkoluodon merituulipuistosta, ja on kooltaan noin 135 km². Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueen edustan merialue, infrastruktuuri ja tuuliolosuhteet sopivat erinomaisesti merituulivoiman tuotantoon.


Kotimaista energiaa, päästöittä

Tahkoluodon merituulipuiston laajennus edesauttaisi sekä kansallisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta. Samalla investointi vahvistaisi Suomen sähköomavaraisuutta ja korvaisi tuontisähköä, mikä on tärkeää koko yhteiskunnan vaatiessa valtavasti lisää sähköenergiaa.


Suomen Hyötytuuli & Tahkoluodon merituulipuisto

Suomen Hyötytuuli on sijoittanut merituulipuistoon jo yli 130 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 Tahkoluotoon rakennettiin testivoimala ja vuonna 2017 sen ympärille itse merituulipuisto. Tässä maailman ensimmäisessä jäätyviin olosuhteisiin rakennetussa merituulipuistossa on yhteensä 11 voimalaa ja sen vuosittainen energiantuotanto on noin 155 GWh.