INFRA


Pori-Mäntyluoto -radan perusparannuksilla tavaraliikenteen sujuvuutta

Perusparannushankkeessa elinkaarensa päähän tulleet päällysrakenteet uusitaan ja tehdään samalla myös muita radan parannustöitä. Hanke varmistaa muun muassa Porin satamien tavaraliikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.

​​​​​​​Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rakentamisvaihe alustavasti 2020-2022
Investoinnin arvo: 27,5 miljoonaa


Sujuvampaa liikennettä Eurajoen ohituskaistaparin myötä

Vuosina 2020 ja 2021 valtatie 8:lle rakennetaan ohituskaistapari Eurajoelle. Tavoitteena on edistää liikenteen sujuvuutta, tasaisia matka-aikoja sekä yleistä turvallisuutta.
​​​​​​​
Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Valmis vuoden 2021 loppuun mennessä


Vt8 - Eurajoen keskusta-alueen kehittämisellä kohti puolen tunnin Pori-Rauma -väliä

Eurajoen risteys on yksi valtatie 8:n pullonkauloista. Eritasoristeysinvestoinnilla liikenne sujuvoittuu ja matka-aika lyhenee. Investointi tukee vahvasti elinkeinoelämän kilpailukykyä Satakunnassa.

Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Valmis 2022 loppuun mennessä
Investoinnin arvo: 20 miljoonaa


Merkittäviä tulevaisuusinvestointeja Pori-Tampere -radalle

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Valmistuu 2023
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa


Porin Satama - Laituripaikkoja ja uusi öljylaituri

Kallonlahteen rakennetaan kaksi uutta 12 metriä syvää laituripaikkaa. Samaan aikaan tavoitteena on ryhtyä rakentamaan Tahkoluotoon uutta öljylaituria. Investointi käynnistyy keväällä 2020.
​​​​​​​
Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Laituripaikat valmiit liikenteelle 8/2021
Investointien arvo yhteensä: 50 miljoonaa euroa


Mäntyluodon radan sähköistäminen

Hanke sisältää Pori–Mäntyluoto-rataosan sähköistyksen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä noin 30 km. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut helmikuussa 2021
Investoinnin arvo: 11,5 miljoonaa

Söörmarkun eritasoliittymä - Valtatie 8

Valtatie 8 on länsirannikon tärkein päätieyhteys ja yksi Suomen tärkeimmistä pohjois-eteläsuuntaisista tieyhteyksistä. Eritasoliittymän tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

​​​​​​​Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut lokakuussa 2019
Investoinnin arvo: 7,6 miljoonaa
​​​​​​​