INFRA

Kuva Väylävirasto

Pori-Tampere radan tasoristeyksien parantaminen ja poistaminen

Tasoristeykset ovat nykyään selkein raideliikenteen turvallisuusriski. Tasoristeykset ovat turvallisuusriski teidenkäyttäjille sekä raideliikenteelle ja lopulta myös junamatkustajille.

Vaihe: Rakennustyöt käynnissä
Aikataulu: Valmis vuoden 2024 loppuun mennessä
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa


Kuva Satakunnan Kansa 1.4.2022 / Kari Mankonen

Boliden Harjavalta Oy – Varasto, näytteenottolaitos ja jättivaaka Porin Satamaan

Boliden Harjavalta investoi logistiikkaan Porin Satamassa rikasteiden käsittelyn tehostamiseksi. Infrastruktuuri-investoinnilla Boliden parantaa Harjavallan sulaton tuottavuutta, kilpailukykyä sekä ympäristötehokkuutta.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut vuoden 2023 alussa
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa


Porin kaupunki investoi jokikeskushankkeeseen

Porin kaupunki kunnostaa jokikeskushankkeessa Pohjoisrannan, Etelärannan ja Kirjurinluodon joen ranta-alueita. Vuonna 2022 on käynnistymässä hankkeen toinen vaihe, jossa kunnostetaan Kokemäenjoen ranta Rantamakasiinirakennuksen itäpäädyn ja Taavi-sillan väliseltä alueelta.

Vaihe: Rakennusvaiheessa
Aikataulu: Koko hanke valmis 2027
Investoinnin arvo: 21 miljoonaa


Merkittäviä tulevaisuusinvestointeja Pori-Tampere -radalle

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rakentamistyöt valmiit 2025
Investoinnin arvo: 46,3 miljoonaa


Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto -radan perusparannuksilla tavaraliikenteen sujuvuutta

Perusparannushankkeessa elinkaarensa päähän tulleet päällysrakenteet uusitaan ja tasoristeysturvallisuutta parannetaan poistamalla ja parantamalla niitä. Hanke varmistaa muun muassa Porin satamien tavaraliikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.

​​​​​​​Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Perusparannukset valmistuneet 2022, tasoristeykset arviolta 2024
Investoinnin arvo: 38,1 miljoonaa


Sujuvampaa liikennettä Eurajoen ohituskaistaparin myötä

Vuosina 2020 ja 2021 valtatie 8:lle rakennetaan ohituskaistapari Eurajoelle. Tavoitteena on edistää liikenteen sujuvuutta, tasaisia matka-aikoja sekä yleistä turvallisuutta.
​​​​​​​
Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut lokakuussa 2021


Kuva: Joonas Salli.

Vt8 - Eurajoen keskusta-alueen kehittämisellä kohti puolen tunnin Pori-Rauma -väliä

Eurajoen risteys on yksi valtatie 8:n pullonkauloista. Eritasoristeysinvestoinnilla liikenne sujuvoittuu ja matka-aika lyhenee. Investointi tukee vahvasti elinkeinoelämän kilpailukykyä Satakunnassa.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut lokakuussa 2022
Investoinnin arvo: 20 miljoonaa

Porin Satama - Laituripaikkoja ja uusi öljylaituri

Porin Satama Oy investoi uusiin laituripaikkoihin ja öljylaituriin. Mäntyluotoon Kallonlahden satama-alueelle rakennetaan 270 metriä uutta laituria ja Tahkoluodon vanha öljylaituri rakennetaan täysin uudestaan nestebulk-laituriksi.
​​​​​​​
Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut maaliskuussa 2023
Investointien arvo yhteensä: lähes 30 miljoonaa euroa


Mäntyluodon radan sähköistäminen

Hanke sisältää Pori–Mäntyluoto-rataosan sähköistyksen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä noin 30 km. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut helmikuussa 2021
Investoinnin arvo: 11,5 miljoonaa

Söörmarkun eritasoliittymä - Valtatie 8

Valtatie 8 on länsirannikon tärkein päätieyhteys ja yksi Suomen tärkeimmistä pohjois-eteläsuuntaisista tieyhteyksistä. Eritasoliittymän tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

​​​​​​​Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut lokakuussa 2019
Investoinnin arvo: 7,6 miljoonaa
​​​​​​​