Porin Satama - Laituripaikkoja ja uusi öljylaituri

Porin Satama Oy investoi uusiin laituripaikkoihin ja öljylaituriin. Mäntyluotoon Kallonlahden satama-alueelle rakennetaan 270 metriä uutta laituria ja Tahkoluodon vanha öljylaituri rakennetaan täysin uudestaan nestebulk-laituriksi.
​​​​​​​
Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut maaliskuussa 2023
Investointien arvo yhteensä: lähes 30 miljoonaa euroa

​​​​​​​"Satama siirtyy investointien myötä 2020-luvulle"


Porin Satama Oy on saanut päätökseen kaksi mittavaa projektia, joilla valmistui Mäntyluotoon Kallonlahden satama-alueelle uutta laituria 270 metriä ja Tahkoluodossa rakennettiin täysin uusiksi vuodelta 1959 ollut vanha öljylaituri, joka samalla nimettiin nestebulk-laituriksi.

Laiturihankkeiden kustannukset olivat kaikkine niihin liittyvine töineen lähes 30 miljoonaa euroa. Hankkeisiin haettiin ja saatiin EU:n liikenneverkostojen kehittämiseen tarkoitettua CEF-tukea 7,3 miljoonaa euroa.

Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä kertoo, että laiturien myötä Porin Sataman palvelu- ja kilpailukyky paranevat ja samalla niillä on merkittäviä parantavia vaikutuksia ympäristönäkökulmasta. Mäntyluodossa uuden laiturin ja sen kylkeen valmistuvan Boliden Oy:n uuden rikasteterminaalin ansiosta rikasteiden käsittely tapahtuu aiempaa suljetummin, minkä johdosta mm. pölyäminen vähenee selvästi. Tahkoluodossa puolestaan putkilinjat eivät enää kulje veden päällä, vaan mittavien maantäyttötöiden ansiosta linjat on saatu sijoitettua koko matkaltaan maan päällä kulkeviksi. Kaikessa rakentamisessaan Porin Satama pyrkii säästämään luonnonvaroja mahdollisimman paljon.


Teksti: Port of Pori 16.3.2023