Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto -radan perusparannuksilla tavaraliikenteen sujuvuutta

Perusparannushankkeessa elinkaarensa päähän tulleet päällysrakenteet uusitaan ja tasoristeysturvallisuutta parannetaan poistamalla ja parantamalla niitä. Hanke varmistaa muun muassa Porin satamien tavaraliikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.

​​​​​​​Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Perusparannukset valmistuneet 2022, tasoristeykset arviolta 2024
Investoinnin arvo: 38,1 miljoonaa

Ratahankkeen tavoitteena on olemassa olevan rataosan elinkaaren jatkaminen peruskorjauksella.
Pori-Mäntyluoto -osuudella akselipaino on 25t ja Mäntyluoto-Tahkoluoto osuudella 22,5t.
Tässä hankkeessa peruskorjataan Pori-Mäntyluoto -osuus nykyiselle 25 t akselipainolle nykyisellä nopeudellaan.

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannus toteutettiin pääasiassa vuoden 2021 aikana. Alkuvuodesta 2022 varmistui hankkeen lisärahoitus, jonka ansiosta perusparannusurakka voitiin toteuttaa myös Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosalle. Tämän lisäksi tehdään tasoristeysturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä Pori–Mäntyluoto- ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosilla.

Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan perusparannustöihin liittyvä markkinavuoropuhelu järjestettiin maaliskuussa 2022. Perusparannuksen rakentamistyöt alkoivat syksyllä, ja urakka valmistui vuoden 2022 lopulla.

Tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvä rakennussuunnittelu on valmistunut vuonna 2021. Siihen liittyvää ratasuunnittelua tehdään vuosina 2022–2023. Ratasuunnitteluun kuuluu olennaisena osana vuorovaikutus asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Asukkaat pääsevät tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin suunnitteluvaiheen aikana. Suunnitelmista on mahdollista antaa palautetta. Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen alkaa itse rakentamisvaihe, joka sijoittuu vuosille 2023–2024. Tasoristeysturvallisuuden parantamisen yhteydessä tarkastellaan myös korvaavat tieyhteydet ja ylikäytävät.


Lisätietoja hankkeesta: Väylävirasto