Sujuvampaa liikennettä Eurajoen ohituskaistaparin myötä

Vuosina 2020 ja 2021 valtatie 8:lle rakennetaan ohituskaistapari Eurajoelle. Tavoitteena on edistää liikenteen sujuvuutta, tasaisia matka-aikoja sekä yleistä turvallisuutta.
​​​​​​​
Vaihe: Toteutuksessa
Aikataulu: Valmis vuoden 2021 loppuun mennessä

Kuva: Väylävirasto

Kyseessä on Kämpän ja Peränkylän välinen tieosuus Eurajoella. Valtatie 8 kulkee Pinkjärven Natura-alueen lähistöllä, mutta työt eivät ulotu sen alueelle. Hankkeen yhteydessä järvestä laskevaan Pinkjärvenojaan rakennetaan kuitenkin kolme siltaa.

Urakka-alueella tehdään myös riista-aitaa ja vähennetään liikenteen meluhaittoja rakentamalla melukaiteita.