Sujuvampaa liikennettä Eurajoen ohituskaistaparin myötä

Vuosina 2020 ja 2021 valtatie 8:lle rakennetaan ohituskaistapari Eurajoelle. Tavoitteena on edistää liikenteen sujuvuutta, tasaisia matka-aikoja sekä yleistä turvallisuutta.
​​​​​​​
Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut lokakuussa 2021

Kuva: Väylävirasto

Kyseessä on Kämpän ja Peränkylän välinen tieosuus Eurajoella. Valtatie 8 kulkee Pinkjärven Natura-alueen lähistöllä, mutta työt eivät ulotu sen alueelle. Hankkeen yhteydessä järvestä laskevaan Pinkjärvenojaan rakennetaan kuitenkin kolme siltaa.

Urakka-alueella tehdään myös riista-aitaa ja vähennetään liikenteen meluhaittoja rakentamalla melukaiteita.

Vt 8 Turku–Pori-tieosuudella on rakennettu kolmea ohituskaistaa 2020–2021 välisenä aikana. Mynämäen ohituskaistojen parantamisen lisäksi tielle rakennettiin kaksi täysin uutta ohituskaistaa: yksi Nästi–Kovero-välille Laitilaan ja toinen Eurajoelle Kämppä–Peränkylä-välille. Kaikki kolme ohituskaistaparia on nyt saatu valmiiksi.