Vt8 - Eurajoen keskusta-alueen kehittämisellä kohti puolen tunnin Pori-Rauma -väliä

Eurajoen risteys on yksi valtatie 8:n pullonkauloista. Eritasoristeysinvestoinnilla liikenne sujuvoittuu ja matka-aika lyhenee. Investointi tukee vahvasti elinkeinoelämän kilpailukykyä Satakunnassa.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut lokakuussa 2022
Investoinnin arvo: 20 miljoonaa

Kuva: Joonas Salli.

Valtatie 8 on yksi Lounais-Suomen pääväylistä, jolla liikkuvat sekä ihmiset että tavarat.


Lounais-Suomi elää viennistä: n. 16 % Suomen viennistä tehdään Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla viiden vahvan sataman kautta. Vt8 on alueen teollisuudelle, kaupalle ja palveluille korvaamaton pääväylä senkin vuoksi, ettei samansuuntaista raideyhteyttä ole. Työssäkäyntialueet ovat laajentuneet, mikä on lisännyt henkilöautoilla tehtäviä matkoja. Puutteellinen liikenneturvallisuus on edelleen tieyhteyden vakavimpia ongelmia.

”Verkostomaisesti toimiville yrityksille liikenneverkko on yksi tuotantolinjoista, jonka häiriöttömyydellä on suuri merkitys kilpailukyvyn kannalta. Hankkeen valmistuttua tällä tuotantolinjalla on yksi keskeinen pullonkaula vähemmän. Koronasta toipumiseen tarvitaan elvyttäviä toimia, jotka saavat talouden rattaat pyörimään. Investoinnilla on merkittävä elvyttävä vaikutus rakentamisaikana. Samanaikaisesti hanke mahdollistaa Eurajoen keskustan alueen kehittämisen uusista lähtökohdista”, summaa investointipäätöstä Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

”Yhteistyössä on voimaa. Maakuntamme kansanedustajat, maakuntaliitto sekä muut vaikuttamiseen osallistuneet tahot ovat osoittaneet sinnikkyytensä asian edistämisessä,” iloitsee Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore​​​​​​​.

”Eikä tehtävä tähän pääty. Luontevia seuraavia askeleita Vt8:n kehittämisessä olisivat esimerkiksi Laitilan kohdan parannukset sekä Porin keskustan kohdan järjestelyt. Lisäksi tiesuunnitelmia tulisi saada käynnistettyä hiljattain valmistuneen kehittämisselvityksen pohjalta”, listaa Piispa tulevia hankkeita.

”Taas ollaan askel lähempänä sitä, että maakunnan kahden ison kaupungin välin kulkee puolessa tunnissa, jolloin työmatkaliikenne sujuu turvallisemmin ja yritysten on helppo toimia.”, toteaa Nore.

Eurajoen keskustan kohdan parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa.
Tiesuunnitelmassa varataan tiealuetta valtatien tavoitetilan (2+2 kaistainen valtatie) mukaista ratkaisua varten.