Merkittäviä tulevaisuusinvestointeja Pori-Tampere -radalle

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Rakentamistyöt valmiit 2025
Investoinnin arvo: 46,3 miljoonaa

Tampereen ja Porin välisellä radalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua.

Pori-Tampere -radan tasoristeyksien poistamisen valmistelevia töitä ja suunnittelua tehdään vuosina 2021-2023. Rakentamistyöt sijoittuvat vuosille 2022-2025. Yksityistietoimitukset tehdään vuosina 2021-2022. Hankkeen tavoitteena on parantaa mahdollisimman monen tasoristeyksen turvallisuutta.

Lisätietoja hankkeesta ja sen etenemisestä Väylän hankkeen sivuilta.

Lähde: Väylä.fi