Merkittäviä tulevaisuusinvestointeja Pori-Tampere -radalle

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Vaihe: Suunnitteilla
Aikataulu: Valmistuu 2023
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa

Tampereen ja Porin välisellä radalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua.

Pori-Tampere -radan tasoristeyksien poistamisen valmistelevia töitä ja suunnittelua tehdään vuosina 2019-2020. Rakentamistyöt sijoittuvat vuosille 2019-2023. Hankkeen tavoitteena on parantaa mahdollisimman monen tasoristeyksen turvallisuutta.

Lisätietoja hankkeesta ja sen etenemisestä Väylän hankkeen sivuilta.

Lähde: Väylä.fi