Pori-Tampere radan tasoristeyksien parantaminen ja poistaminen

Tasoristeykset ovat nykyään selkein raideliikenteen turvallisuusriski. Tasoristeykset ovat turvallisuusriski teidenkäyttäjille sekä raideliikenteelle ja lopulta myös junamatkustajille.

Vaihe: Rakennustyöt käynnissä
Aikataulu: Valmis vuoden 2024 loppuun mennessä
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa

Kuva Väylävirasto

Väyläviraston hankeen tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta mahdollisimman paljon. Liikenneturvallisuutta pyritään hankkeessa lisäämään poistamalla mahdollisimman monta tasoristeystä sekä parantamalla jäljelle jäävien turvallisuutta. Ensisijaisesti nykyiset tasoristeykset pyritään korvaamaan tie- tai siltajärjestelyin. Jos tämä ei onnistu pyritään tasoristeyksien turvallisuutta lisäämään varustamalla ne turvalaitteilla tai parantamalla risteyksien turvallisuutta muilla keinoilla.


Pori-Tampere radalla on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana vuosittain keskimäärin viisi onnettomuutta. Radalla on yhteensä 43 tasoristeystä, joista 24:ssä ei ole varoituslaitosta. Väyläviraston hankkeen avulla voidaan poistaa arviolta noin 30–40 tasoristeystä, jolloin rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta voidaan merkittävästi parantaa. Hankkeen osalta rakentamistyöt alkavat vuonna 2022 ja ensimmäiset tasoristeykset suljetaan vuoden 2022 lopussa.