Porin kaupunki – Investoi jokikeskushankkeeseen

Porin kaupunki kunnostaa jokikeskus hankkeessa Pohjoisrannan, Etelärannan ja Kirjurinluodon joen ranta-alueita. Vuonna 2022 on käynnistymässä hankkeen toinen vaihe, jossa kunnostetaan Kokemäenjoen ranta Rantamakasiinirakennuksen itäpäädyn ja Taavi-sillan väliseltä alueelta.

Vaihe: Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2022
Aikataulu: Kakkosvaihe valmis syksyllä 2023, koko hanke valmis 2027.
Investoinnin arvo: Koko hanke noin 21 miljoonaa, seuraavaksi käynnistettävä kakkosvaihe noin 6 milj.

Kuva Satakunnan Kansa 25.3.2020 / Kari Mankonen

Porin-jokikeskus hankkeen toisen vaiheen rakennustyöt alkamassa tänä syksynä. Hankkeen toinen vaihe valmistuu arvioin mukaan syksyllä 2023. Hankkeen toinen vaihe on saanut liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta 2 329 000 euroa. Avustus on hankkeen kokonaiskustannukseen suhteutettuna merkittävä. Jokikeskus hankkeen kolmas ja viimeinen vaiheen suunnittelu käynnistyy aikataulun mukaan vuonna 2024 ja sen toteutus tapahtuisi 2026–2027.


Hankkeen avulla kävely ja pyöräily olosuhteet alueella paranevat merkittävästi, sillä rannan tukimuurin uudistaminen tuo pyöräilylle ja jalankululle lisää tilaa. Lisäksi alueelle rakentuu uusi oleskeluaukio sekä tila tilapäisteosten esittelyyn. Kunnostamisen jälkeen rannassa on voi myös järjestää tapahtumia entistä paremmin. Hankkeen tavoitteena on edistää matkailua sekä porilaisten hyvinvointia.