Söörmarkun eritasoliittymä - Valtatie 8

Valtatie 8 on länsirannikon tärkein päätieyhteys ja yksi Suomen tärkeimmistä pohjois-eteläsuuntaisista tieyhteyksistä. Eritasoliittymän tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

​​​​​​​Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut lokakuussa 2019
Investoinnin arvo: 7,6 miljoonaa
​​​​​​​

Valtatie 8 on länsirannikon tärkein päätieyhteys ja yksi Suomen tärkeimmistä pohjois-eteläsuuntaisista tieyhteyksistä. Valtatie palvelee paikallista työmatka- ja asiointiliikennettä sekä länsirannikon suuntaista pitkänmatkan henkilö- ja tavaraliikennettä. Yhteydellä on keskeinen merkitys etenkin teollisuuden kuljetuksille ja länsirannikon kaupunkien satamaliikenteelle.

​​​​​​​Söörmarkun alueen liittymähankkeelle valtio myönsi 6,1 miljoonan euron rahoituksen. Porin kaupunki osallistuu liittymäalueiden muutostöihin 1,5 miljoonalla eurolla. Hanke on osa valtatie 8:n Turku-Pori-välin vuonna 2014 alkanutta parannushanketta, jonka kokonaisarvo on 102,5 miljoonaa.


Lähteet: www.vayla.fi.