BLOGI: Millaisia mielenterveyshaasteita työpsykologi kohtaa? / Osa 3

HR-valiokunnan tämän vuoden teema on työkykyjohtaminen. Työkyky on ajankohtainen yrityksissä aina, mutta koronapandemia tuo vielä oman mausteensa työkyvyn ylläpitämiseen.
​​​​​​​4-osaisessa blogitekstisarjassa Satakunnan Osuuskaupan HR-asiantuntija Sari Salo avaa ajatuksiaan ja esittelee keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Suurin osa työelämän mielenterveyshaasteista voidaan työpsykologi Mia Koivun mukaan jakaa neljään luokkaan: masennus, ahdistuneisuus, työuupumus ja uniongelmat.

Masennus, jonka tyypillisiä oireita ovat:

 • pitkittynyt alakuloinen mieliala
 • uupumus ja väsymys
 • ärsyyntymisherkkyys
 • toimintakyvyn väheneminen, aikaansaamattomuus
 • kiinnostuksen puute asioihin, jotka ennen tuottivat mielihyvää
 • itseluottamuksen väheneminen
 • itsesyytösten lisääntyminen
 • päätöksenteon vaikeus
 • ruokahalun muutokset
 • unihäiriöt (liikaunisuus, aamuyön heräily, vaikeus nukahtaa uudelleen)
 • keskittymisvaikeudet
 • selittämättömät fyysiset oireet (päänsärky, pahoinvointi, lihaskivut)
 • toistuvat kuolemaan liittyvät ajatukset.

Satakunnan Osuuskaupan HR-tiimi. Vasemmalta: HR-asiantuntija Marika Šmrha, HR-tuki Johanna Vikki, HR-asiantuntija Sari Salo, henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaa.

Ahdistuneisuus, jonka tyypillisiä oireita ovat:

 • puristuksen tunne rinnassa
 • tärinä, hikoilu, punoitus
 • huimaus, pahoinvointi tai oksetus
 • kiihtyminen, hermostuminen, ei kuuntele
 • asioiden vatvominen, tarkastaminen loputtomiin, ”sama levy pyörii”
 • yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (murehtija)
 • fobiat eli pelot.


Työuupumus eli burnout:

 • pitkäkestoinen, liiallinen stressi
 • usein kyse elämän kokonaistilanteesta
 • 3 pääoiretta: uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne, ammatillisen itsetunnon lasku
 • jos selkeästi työperäistä, usein taustalla organisaatiomuutokset, esimiesvaihdokset, työpaikan arvot ristiriidassa omien arvojen kanssa, liikaa työtä, ei tuuraajaa, asian osaaminen yhden varassa, palautteen puute, arvostuksen puute
 • ei katsota sairaudeksi vaan epäsuhdaksi työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen kesken
 • ihannetapauksessa uupuminen ratkotaan työpaikalla, vielä liikaa ratkotaan sairastamalla kotona
 • toipuminen vaatii muutoksia niin uupuneen omissa työnteon tavoissa ja asenteissa kuin työpaikalla.


Unettomuus:

 • unettomuudesta kärsivät usein naiset, herkkäuniset, osalla alkaa jo nuorena ja jatkuu pitkään
 • ”lämminverisyys” niin fyysisesti kuin henkisesti nostaa vireystasoa
 • helposti stressaantuvat, murehtivat, huolehtijat kärsivät unettomuudesta
 • mieliala laskee ja vaihtelee, ärtyneisyys
 • stressinsieto ja keskittymiskyky heikentyy
 • uuden oppiminen vaikeutuu
 • altistaa diabetekselle, sepelvaltimotaudille, kohonneelle verenpaineelle, ylipainolle, sydän- ja verisuonisairauksille
 • heikentää aineenvaihduntaa
 • heikentää paranemista.


Esimies ei ole lääkäri. Työkaveri tai muu työpaikan tukihenkilö ei ole psykiatri. HR-osastolla ei ole psykologeja. Kaikki me teemme parhaamme mieleltään kuormittuneen eteen ja paljon saa apua työpaikan omista verkostoista, mutta näissä tapauksissa apuun tarvitaan myös työterveyshuolto.


  SARI SALO

  Kirjoittaja on Satakunnan Osuuskaupan HR-asiantuntija, jonka yhtenä vastuualueena ovat työhyvinvointi- ja työkykyasiat sekä yhteistyö työterveyshuollon kanssa. ”Täsmällinen ja touhukas poikatrion äiti, joka on helppo saada nauramaan”, väittävät. Pyrkii päivittäin noudattamaan mottojaan:

  • Pidä itsestäsi huolta niin kuin olisit upein koskaan tapaamasi tyyppi.
  • Aina on olemassa jokin syy hymyyn.
  • Tee niitä asioita, joista nautit.

  Mia Koivu on Satakunnan Osuuskaupan nimetty työpsykologi Porin Mehiläisestä. Hän tekee yksilötyön ohella työyhteisötyötä ja on apuna erilaisissa työyhteisöjen ristiriitatilanteissa.