Yhteistyössä on voimaa

WinNovan toimitusjohtaja Juha Miikkulainen tietää, että yhteistyöllä päästään kohti tavoitteita. Kiihtyvä muutosvauhti vaatii uudenlaista osaamista ja osaajien yhdistämistä.

Juha Miikkulainen on uransa aikana päässyt tekemään kasvua ja kehitystä niin startupien kuin Nokian kaltaisten isojen yritysten kanssa. Uralle on mahtunut Suomen isoimman jazzfestivaalin muutosjohtamista ja kansainvälisiä toimia Business Finlandin palveluksessa muun muassa Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.

– Kaikessa tekemisessä olen aina uskonut yhteistyön voimaan, joka sattuu olemaan myös yksi WinNovan arvoista. On hienoa olla mukana kehittämässä satakuntalaista koulutusorganisaatiota ja osaamista. Yhdessä voimme vahvistaa maakunnan mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa edelleen, Miikkulainen toteaa.

​​​​​​​Osaaminen on tärkein pääomamme – niin yksilötasolla, organisaatioissa kuin koko alueella. Sen jatkuva kehittäminen vaatii välittömiä toimia ja tulevaisuuden ennakointikykyä.

– Kauppakamari on tärkeä linkki elinkeinoelämän ja koulutusorganisaation välillä. Jatkuva vuoropuhelu takaa ajantasaisen tiedon yritysten tarpeista. Toki teemme tutkintojenkin osalta tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa.

Satakunnassa yhteistyö oppilaitosten, kehittäjäorganisaatioiden, maakuntaliiton ja kuntien kanssa on hyvällä tolalla. Kiihtyvä muutosvauhti haastaa kaikkia kehittymään ja reagoimaan muutoksiin entistä nopeammin.


Juha Miikkulainen

Koulutus
Ekonomi

Johtamisessa tärkeintä
Tiimi, talous ja tahtotila.

Merkittävin askel uralla
Näitä on paljon.
Hienointa on ollut, että olen päässyt näkemään
alkupäässä digitalisaation mahdollisuudet ja saanut olla mukana tekemässä kasvua sekä kehitystä monissa eri organisaatioissa ja kulttuureissa.

Motto
Yhteistyössä on voimaa!

Kuva: WinNova / Kirsi Petäjämäki


Kolmen T:n taktiikalla
Teknologian lisäksi vihreä siirtymä ja kestävän kehityksen teemat muuttavat osaamistarvetta. Myös suhdannevaihtelut muuttavat tarpeita, jopa pakottavat muutoksiin. Oppilaitosten on reagoitava nopeasti ja tarjottava täsmäkoulutuksia.

– Teknologia tuo tulevaisuudessa entistä enemmän hyötyä. Tekoäly helpottaa ja nopeuttaa prosesseja, etsii puolestamme virheitä ja tietoa, antaa vinkkejä ja ideoita sekä automatisoi rutiineja. On osattava hyödyntää teknologiaa niin, että se vapauttaa ihmisten aikaa johonkin arvokkaampaan.

Johtajana Miikkulainen luottaa kolmen T:n voimaan. Teknologia voisi olla niistä neljäs.

– Tiimi, talous ja tahtotila. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on valtavasti voimaa. Tiimeissä on kokemusta ja osaamista, joilla ruokimme toinen toisiamme. Tasapainoinen talous luo edellytykset toiminnalle ja kehitykselle. Talousjohtamisen merkitys on suuri, vaikkei se ole aina helppoa. Yhteiseen tahtotilaan sitoutuminen helpottaa strategian jalkauttamista ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen.


Satakunnan kauppakamarilehden 4/2023 artikkeli