Yhteistyö ja investoinnit elpymisen avaimina

Koronan aiheuttama maailmantalouden pysähtyminen ja sitä seuranneet laajat elvytystoimet ovat vaikuttaneet liiketoimintaan kaikkialla maailmassa. Talouden asiantuntijat kannustavatkin nyt rohkeisiin investointeihin ja yhteistyöhön.

Kuvassa LähiTapiola Länsi-Suomen talousjohtaja Jussi Seppälä (vas.) ja toimitusjohtaja Pasi Aakula.

Vuosi 2020 oli monelle yrittäjälle pettymys. Nyt talouteen povataan maltillista kasvua, mutta kehitys riippuu pandemiatilanteesta. Tilannetta on verrattu niin 1990-luvun lamaan kuin vuonna 2008 alkaneeseen finanssikriisiin, mutta LähiTapiola Länsi-Suomen talousjohtaja Jussi Seppälä ei näe tilannetta näin negatiivisessa valossa. Perussyy taloustilanteen heikkenemiseen on nyt erilainen.
– Vastaavaa osakemarkkinoiden nopeaa heilahtelua ei ole koettu ennen. Pudotus oli tällä kertaa äärimmäisen
raju, mutta samaan aikaan elpyminen käynnistyi nopeasti ja on edennyt tasaisesti, Seppälä kuvailee.

Kun puhutaan vuoden 2021 talouden ennusteista, on tarkasteltava myös aikaa ennen koronaa. Tuolloin Suomessa
valiteltiin investointien puutetta ja tuottavuuden heikkenemistä. Talous olisi saattanut notkahtaa muutenkin, joskaan ei yhtä nopeasti kuin koronan myötä.
– Satakunnassa tilanne on jopa parempi kuin muualla Suomessa, sillä investointeja on suunniteltu rohkeasti.
Investoinneilla on tärkeä taloudellinen ja työllistävä vaikutus, LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula selventää.
Yhteiskunnassa on voimakas tahtotila yritysten pelastamiseksi elvytyspaketeilla. Samaan aikaan on herännyt kysymys, pelastetaanko nyt myös toimintakyvyttömiä yrityksiä.
– Ilman nyt nähtyjä massiivisia elvytystoimia moni yritys saattaisi olla nopeasti ikävässä tilanteessa.

Yhteistyöllä kohti kasvua

Kun LähiTapiola Lännen ja LähiTapiola Satakunta yhdistyivät LähiTapiola Länsi-Suomeksi, jotkut saattoivat epäillä porilaisten ja raumalaisten kykyä yhteistyöhön. Yhdistyminen on kuitenkin sujunut mutkattomasti. Uuden yhtiön toimitusjohtaja Pasi Aakula kannustaakin satakuntalaisia yrittäjiä rohkeasti yhteistyöhön, omaa paikallisidentiteettiä unohtamatta.
– Jokaisella kaupungilla on omat ominaispiirteensä ja vahvuutensa, joista kannattaa pitää kiinni. Se ei kuitenkaan poista yhteistyön mahdollisuutta, Aakula muistuttaa.

Talousalueelle saaduilla ja suunnitelluilla investoinneilla on tärkeä taloudellinen ja työllistävä vaikutus. Samalla koko alueen hyvinvointi, näkyvyys ja houkuttelevuus kasvavat, muistuttavat LähiTapiola Länsi-Suomen Jussi Seppälä ja Pasi Aakula.

Keskinäisen yhteistyön lisäksi maakunnassa tulisi Aakulan mielestä panostaa alueen houkuttelevuuteen. Koska Satakunta ei kuulu suurimpien kasvukeskusten joukkoon, myös houkuttelevuus on jäänyt vähäiseksi. Jos kaikki suunnitellut investoinnit Satakunnassa toteutuvat, alue kaipaa uusia osaajia. Alueella tulisikin panostaa koulutukseen ja hyvinvointiin.
– Lisäksi kannattaa pohtia, onko järkevää kilpailla muita satakuntalaisia vastaan vai olisiko mielekästä kilpailla yhdessä heidän kanssaan, Seppälä toteaa.

Vastuullisuus osaksi yhteistyötä

​​​​​​​Taloudesta ja yritystoiminnasta puhuttaessa ei voida ohittaa vastuullisuutta. LähiTapiola on kiinnittänyt huomiota vastuullisuuteen esimerkiksi tukemalla paikallisia yhteisöjä. Tavoitteena on ollut lisätä asiakkaiden ja koko yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia.
– Toimintamme on tarkoin säädeltyä ja valvottua, mikä jo sinällään luo perustan vastuullisuudelle. Sen sijaan yhteistyössä muiden finanssialan toimijoiden kesken meillä olisi vielä paljon kehitettävää. Olen pohtinut, voisiko vastuullisuudesta saada yhteisen kehityskohteen, jota edistää alan sisällä, Aakula kertoo.

Yrityksille LähiTapiola haluaa toimia mahdollistajana, joka osaltaan turvaa alueen hyvinvointia. Iso osa asiakkaiden vakuutusmaksuista palautuu alueelle korvausten myötä. Keskinäisenä yhtiönä LähiTapiola ei maksa osinkoja, ja rahaa on mahdollista käyttää palvelujen kehittämiseen sekä muuhun yhteiseen hyvään.
– Mietimme koko ajan kuumeisesti, miten voisimme olla eniten hyödyksi asiakkaillemme ja alueellemme. Haluamme olla tukemassa koko alueen elinvoimaisuutta, kehittymistä ja houkuttelevuutta, Seppälä tiivistää.


LÄHITAPIOLA LÄNSI-SUOMI
• Palvelee henkilö- ja yritysasiakkaita lähes 250 000 asukkaan toimialueella, 15 toimipisteessä
• Asiakkaita noin 100 000, Uudestakaupungista Ikaalisiin
• Työllistää 160 elämänturvaajaa
• Maksutulo noin 75 miljoonaa euroa, sijoitusomaisuus noin 290 miljoonaa euroa


LähiTapiola Lännen ja LähiTapiola Satakunta yhdistyivät LähiTapiola Länsi-Suomeksi tänä vuonna.


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2021 artikkeli