Yhä laajenevaa palvelua taloushallinnossa

Digitalisaatio on näkynyt taloushallinnossa jo pitkään. Kirjanpito on yrityksissä hoidettu sähköisesti, ja verkkolaskut ovat arkipäivää. Yrityksen koko paperirumban siirtäminen verkkoon ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.

Festum Accounting Oy on panostanut siihen, että asiakkaiden toimintaa pystytään helpottamaan mahdollisimman paljon digitaalisilla ratkaisuilla.
– Vaikka Festum Accounting on perinteinen viidellä paikkakunnalla toimiva tilitoimisto, joka tarjoaa kaikki taloushallinnon palvelut, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme asiantuntemusta myös eri ohjelmistojen käytössä ja niiden yhdistämisessä, toimitusjohtaja Janne Eurén sanoo. Tällä hän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä voidaan rakentaa suora yhteys taloushallinnon ohjelmaan.
– Monissa yrityksissä työntekijät tekevät vielä tuntikirjanpidon paperille ja pari kertaa kuukaudessa lista toimitetaan esimiehen pöydälle. Prosessi kuitenkin helpottuu paljon, kun tuntitiedot tulevat automaattisesti palkanlaskentaan, Eurén havainnollistaa.
Festumissa taloushallinto hoidetaan Netvisor ohjelmalla. Ohjelma on valittu, koska se taipuu kaikenlaisten yritysten tarpeisiin ja mahdollistaa lisäksi useat liittymät eri ohjelmistojen välillä.

Festum Accounting Oy:n toimitusjohtaja Janne Eurén.

9 + 1 VINKKIÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISEEN

+ 1. Kassavirtasuunnittelu ja kassan seuranta ovat kaikkein tärkein asia. Yrityksen tilillä tulee aina
olla riittävästi maksuvalmiutta palkkoihin ja laskuihin.

1. Ulkoista taloushallinnon palvelut, jos ne eivät ole omaa substanssiosaamistasi. Esimerkiksi laskemalla itse palkkoja ei säästä montaakaan euroa.
2. Siirry verkkolaskuun. Uusi verkkolaskulaki on tulossa voimaan, jolloin yritykset voivat sanoa, etteivät ota
enää paperisia laskuja vastaan. Sähköpostinliitteenä lähetettävä lasku ei ole verkkolasku.
3. Hyödynnä talouden vuosikelloa. Talouden suunnittelun tulisi olla iso osa yrityksen johtamista.
4. Ota budjetti yhdeksi tärkeimmäksi työkaluksi. Tee budjetointia säännöllisin väliajoin: vertaa toteutuneisiin lukuihin ja korjaa ennustetta tarvittaessa.
5. Muista verosuunnittelu. Isojakin säästöjä voidaan saada aikaan, kun mietitään, kannattaako yrityksestä nostaa palkkaa vai osinkoa.
6. Siirry sähköiseen taloushallintajärjestelmään. Porautuvasta järjestelmästä saat ajantasaista tietoa.
7. Hyödynnä mobiilisuutta. Kuvaa kuitit heti ostoksen yhteydessä ja tallenna kirjanpitoon.
8. Ulkoista saatavien hallinta, koska se parantaa oleellisesti rahan kiertoa.
9. Huolehdi riittävästä vakuutusturvasta. Keskeytysvakuutus on hyvä olla olemassa, jos jotakin tapahtuu.


Satakunnan kauppakamarilehden 3/2020 artikkeli.