Ydinvoimalla ennätyksellisen laaja hyväksyntä

OL3 on Suomen suurin ilmastoteko.

Kuva: Tapani Karjanlahti

Energiateollisuus ry uutisoi tammikuussa, että viime vuonna Suomen sähköntuotannon päästöt laskivat 23 prosenttia. Päästöttömän sähköntuotannon osuus oli ennätyksellisesti 82 prosenttia. Olkiluoto 3:n valmistumisen jälkeen puhtaan sähkön osuus nousee hyvin lähellä 90 prosenttia. Teollisuuden Voima onkin brändännyt OL3:n Suomen suurimmaksi ilmastoteoksi.

Suomen toteuttamaa energia- ja ilmastopolitiikkaa voi pitää menestystarinana. Meillä on lisätty yhtä aikaa sekä ydinvoimaa, että uusiutuvaa energiaa. Tästä ovat hyötyneet niin ilmasto kuin sähkönkuluttajat. Uusimmassa hintavertailussa kotitaloussähkön hinta kuluttajille veroineen oli noin 17 senttiä per kilowattitunti. EU:n keskiarvo on 21 senttiä ja esimerkiksi Saksassa kuluttajahinta on 31 senttiä. Saksan energiapolitiikan ratkaisut näkyvät kuluttajien kukkarossa.

Ydinvoimalla on Suomessa tällä hetkellä historiallisen laaja poliittinen ja kansalaisten tuki. Uusimman gallupkyselyn mukaan 71 prosenttia suomalaista suhtautuu myönteisesti ydinvoimaan. Pääministeri Marinin hallitusohjelma on myös ydinvoimamyönteinen.

Ydinvoiman haasteita ovat olleet uusien voimalaitosten pitkä rakentamisaika ja kustannusylitykset. Nämä haasteet aiotaan jatkossa ratkaista ketterämmän kokoisilla yksiköillä. Kiinnostavin tulevaisuuden teknologia on pienreaktorit eli SMR:t (Small Modular Reactor). Pienreaktori rakennetaan sarjatuotantona tehtaassa lähes valmiiksi ja kuljetetaan kokonaisena moduulina sijoituspaikalle. Näin päästään edullisempiin rakentamiskustannuksiin ja lyhyempään rakennusaikaan. SMR soveltuu hyvin myös lämmöntuotantoon. Pienreaktoreista kuullaan pian lisää, sillä ensimmäiset pilottilaitokset ovat maailmalla rakenteilla. Käyttöönotto vaatii toki myös lainsäädännöltä mukana pysymistä.


Satakunnan kauppakamarilehdessä 1/2020 julkaistu artikkeli.