Toimivat yhteydet vetävät väkeä ja vientiä

Kansanedustaja Eeva Kalli toivoo Satakuntaan liikenneyhteyksiä, jotka palvelevat elinkeinoelämää, tukevat työntekoa ja opiskelua sekä auttavat optimoimaan matka- ja kuljetusketjuja. Ratkaisuja logistiikan kehittämiseen voi löytyä kotimaakunnan osaajilta.

Eeva Kallin mielestä liikenneyhteyksiä on kehitettävä yrityksiä, matkailua, työssäkäyntiä ja opiskelijoita ajatellen. Kalli kuvattiin eduskunnassa, taustalla Maaria Märkälän öljymaalaus Lady Clementine Mitford.

Joka viikko Eeva Kalli ajelee autollaan Uudenmaan ja Satakunnan väliä. Työ keskustan kansanedustajana vie Helsinkiin, mutta koti on Eurassa, Neittamojärven rannalla.

Tien hyvä kunto ei ole Kallille tärkeää vain oman työmatkan sujuvuuden vuoksi. Hän pitää liikenneyhteyksiä niin maalla, merellä kuin ilmassa tärkeinä koko maakunnan elinvoimaisuudelle.

– Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja ilmakuvasta katsottuna vientimarkkinoista etäällä sijaitseva saari, mikä aiheuttaa haasteita liikenteelle ja logistiikalle, Kalli sanoo.

– Lisäksi pohjoinen ilmasto vaatii talvikunnossapidon resursseja eli aiheuttaa kustannuksia. Logistiikkakustannukset ovat meillä näistä syistä korkeat, eli annamme kilpailijoille ikään kuin etumatkaa. Tämä on huomioitava päätöksenteossa.

Kun Satakunta on maakuntien joukossa erityisen vientivetoinen, tavara on saatava kulkemaan luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Samoin on taattava ihmisten sujuva liikkuvuus: kun Kalli tapaa paikallisten yritysten edustajia, lähes poikkeuksetta he kertovat osaajapulasta ja rekrytointivaikeuksista. Toimiva julkinen liikenne ja hyväkuntoiset väylät voivat laajentaa työssäkäyntialuetta, ja luotettavat tietoliikenneyhteydet tarjoavat mahdollisuudet etätöihin.

– On sekä yritysten että ihmisten arjen sujumisen kannalta välttämätöntä, että väylät ja yhteydet ovat kunnossa.


Erikokoiset toimijat toistensa tukena
Eduskuntatyössään Kalli toimii muun muassa suuressa valiokunnassa, puolustus- ja talousvaliokunnissa sekä eduskuntaryhmänsä varapuheenjohtajana. Lisäksi hän toimii liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenenä. Hänelle on tärkeää nähdä elinkeinoelämä kokonaisuutena, jonka eri osa-alueet tukevat toisiaan.

– Satakunnassa on monipuolinen elinkeinorakenne. Teollinen perusta on vahva, maakunnassa toimii useita eri toimialoja ja teollisuudenhaaroja, jotka ovat kehittyviä ja uudistuvia.
Tiiviissä symbioosissa teollisuuden kanssa elää pk-yrityssektori. Niiden välillä on Kallin sanojen mukaan vahva kohtalonyhteys, joka kehittää myös alueen palvelusektoria ja päinvastoin.

Kaikessa on huomioitava ympäristö ja ilmastokriisi.
– Meidän on vastattava ilmastohaasteeseen, ja se edellyttää, että satakuntalainen ja suomalainen elinkeinoelämä kehittyy ja voi hyvin, Kalli kuvailee.
– En usko, että ratkaisu piilee veronkorotuksissa ja kielloissa, vaan päinvastoin – tarvitsemme täkäläisiä yrityksiä tarjoamaan ilmasto- ja ympäristöratkaisuja.


Itseään auttamalla auttaa muita
Päättäjänä Kalli haluaa kaikin tavoin rakentaa toimintaympäristöä, jossa suomalaiset yritykset uskaltavat ottaa riskejä, työllistää, investoida ja kasvaa. Hänen mielestään se on myös ”mitä parhain ympäristöteko”.
Suomalaiset ja satakuntalaiset innovaatiot voivat osaltaan olla tarjoamassa entistä ekologisempia vaihtoehtoja jatkuvasti kasvaville markkinoille.

– Autamme itseämme kehittymään ja menemään eteenpäin, mutta samalla kannamme kortemme suurempaan kekoon.
Kalli kokee, että hänen tehtävänsä on ollut ja on jatkossakin puolustaa riittävää liikenteen resursointia aina perusväylänpidosta lähtien. Hän huomauttaa, että erityisesti alempiasteisessa tieverkostossa on valtava korjausvelka.

Kalli on tyytyväinen, että perusväylänpidon rahoitusta on tällä hallituskaudella kyetty nostamaan. Lisäksi 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa toivoa, että myös tulevat hallitukset
pitävät kiinni perusväylänpidon rahoituksesta.

Satakunnan liikenneyhteyksien kehittämisessä Kalli näkee tarpeita niin teiden kuin raiteiden suhteen. Hän huomauttaa, että on tärkeää saada paitsi jo suunnitellut kohteet toteutukseen
myös uusia suunnittelukohteita vauhtiin.
– Aktiivisella edunvalvonnalla ja tiiviillä yhteistyöllä saamme aikaan tuloksia ja onnistumme kehittämään Satakunnan liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä.


EEVA KALLI

Toiminut aiemmin mm. Miltton Networksin toimitusjohtajana, Energiateollisuuden viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana sekä pääministerin EU-asioiden
neuvonantajana.

Koulutus
Kauppatieteiden ja hallintotieteiden maisteri

Harrastukset
Harrastaa luonnossa liikkumista, jota kutsuu henkireiäksi. Pitää lukemisesta ja äänikirjojen kuuntelemisesta. Rakastaa musiikkia
ja musiikkiliikuntaa.


Satakunnan kauppakamarilehti 3/2021 artikkeli