Toimiva logistiikka takaa kustannustehokkuuden

Kiertotaloudessa käsitellään usein edullisia teollisuuden sivutuotteita, jolloin logistiikan kustannustehokkuus korostuu.


Käsitellyn massan ollessa suuri kuljetuskustannukset tonnia ja kuutiota kohden ovat merkityksellisiä, toimitusjohtaja Olli Virtanen Hacklin Port Service Oy:stä selventää.

Olli Virtanen uskoo Porin Tahkoluodon sijaintiin ja tehokkaaseen logistiikkaan.

Logistisella sijainnilla merkittävä painoarvo
Vanadiinitehtaan suunniteltu sijainti Porin Tahkoluodossa on sekä meriväylien että maantie- ja rautatieyhteyksien välittömässä läheisyydessä. Käsiteltävä materiaali kuljetetaan verrattain lyhyiden välimatkojen päästä, pitkälti Ruotsista ja Raahesta.
– Alueella on paljon tonttitilaa ja vuokrattavaa varastokapasiteettia, Virtanen mainitsee ja jatkaa talviolosuhteista.
– Porissa hyvin harvoin jäät haittaavat laivaliikennettä, mikä tuo merkittävää etua Porin alueen logistiikkaan.

Perinteet tuovat kokemusta
Pitkät perinteet teollisuudessa vahvistavat Satakunnan logistiikkaa.
– Alueen raskaan teollisuuden vaatima logistiikka on vuosien myötä luonut valtavasti osaamista, ja myös satamat
ja liikenneväylät ovat kehittyneet, Virtanen kertoo.
Rautatie- ja maantieliikennettä kehitetään parhaillaan. Tavaran tehokkaan kuljettamisen mahdollistamiseksi teiden on oltava ajettavia ja risteysten toimivia myös erikoiskuljetuksille.
– Alueen lentoliikenteen kehitys voisi tulevaisuudessa tuoda lisämahdollisuuksia, sillä tällä hetkellä lähes kaikki
lentorahti siirretään maateitse lähetettäväksi Helsinki-Vantaan lentokentältä, Virtanen pohtii.

PITKÄT PERINTEET TEOLLISUUDESSA VAHVISTAVAT SATAKUNNAN LOGISTIIKKAA.


Kansainvälinen vanadiinitehdas sijoittumassa Poriin

Australialaisyritykset Critical Metals ja Neometals suunnittelevat Poriin Euroopan ensimmäistä ympäristöystävällistä vanadiinin tuotantolaitosta. Aluetaloudellisesti merkittävä investointi tukee Porin kaupungin tavoitetta kehittää kiertotalousliiketoimintaa.​​​​​​​

– Hakuprosessissa mukana olleet kaupungit markkinoivat vahvuuksiaan, ja olemme tyytyväisiä sijoittumispäätöstä pohtineen yrityksen valintaan, Porin kaupungin kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Jouko Hautamäki iloitsee.

Iso projekti vaatii vuosien valmistelutyön

Investointipäätöstä odoteltaessa on käynnistetty lupahakemusprosessi ja ympäristövaikutusten arviointi.
– Onnistuneita laboratoriotestauksia oli jo aiemmin tehty, ja nyt myös laajempien testien ensimmäiset tulokset ovat lupaavia, Hautamäki paljastaa.
Rakennustyöt on aikataulutettu vuodelle 2023 ja laitoksen tuotannon on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2024 loppuun mennessä.

Pori kehittää kansainvälisyyttään
Sekä yleis- että toimialakohtaista osaamista tarjoavat Business Finlandin laajat ulkomaan verkostot vievät suomalaisten viestiä eteenpäin.
– Isoja sijoittumispäätöksiä on harvoin, mutta keskusteluyhteyden ollessa auki oikeisiin tahoihin on mahdollista
olla vaihtoehtona valintatilanteissa, Hautamäki sanoo.
Kansainvälisyys näkyy myös paikallisesti, kun Pori pyrkii tukemaan kaupungin olemassa olevien kansainvälisten yritysten kasvua.


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2021 artikkeli