Tahtotila: Valtatie 8 nelikaistaiseksi

VT8 on osa teollisten yritysten tuotantolinjaa. Tien varrella on 200 000 työpaikkaa ja 500 000 asukasta.


Asiantuntija: Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö DI Riikka Salli

Puutteellinen liikenneturvallisuus on edelleen Turku–Pori-välin vakavimpia ongelmia. Riski joutua loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneeseen kolariin on Suomen suurimpia.
Noin 19 % Suomen viennistä tehdään Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla viiden vahvan sataman kautta. Alueen viime vuosina toteutuneiden ja tulossa olevia investointien arvo voidaan laskea miljardeissa euroissa.
– Teollisuuden kuljetusten sujuvuus ja ennakoitavuus on kiinni siitä, millainen valtatie vientikeskittymän kaupunkien välillä kulkee, sanoo projektipäällikkö Riikka Salli.

Vt8 on alueen teollisuudelle, kaupalle ja asukkaille korvaamaton pääväylä jo senkin vuoksi, ettei samansuuntaista raideyhteyttä ole.
– Työssäkäyntialue on laaja. Sujuvuus ja matka-ajan lyhentyminen edesauttaisivat myös joukkoliikenteen houkuttelevuutta, Salli tietää.
Valtatien kehittämistä ajavat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntaliitot, Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit sekä yhteysvälin kunnat ja satamat.

​​​​​​​Tammikuussa julkaistun selvitystyön mukaan kiireellisin kehittämistarve on Eurajoen ja Laitilan eritasoliittymissä liityntäratkaisuineen.
– Seuraavana listalla on valtatie 8 Porin keskustan kohdalla, jossa liikkuu 20 000 autoa päivittäin. Tiilimäen ja Tikkulan välillä 8- ja 2-tien yhteisellä osuudella liikenne jonoutuu ruuhka-aikoina, sanoo Salli.


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2020 artikkeli.