Suunnannäyttäjä

Luottamus, näkemyksellisyys ja empatia kuuluvat johtajan työkalupakkiin. Pakkia pitää kuitenkin päivittää, joten lisäksi tarvitaan uteliaisuutta ja jatkuvan oppimisen mentaliteettia.


​​​​​​​​​​​​​​Hanna Reijonen
​​​​​​​

Koulutus
Kauppatieteen maisteri KTM, pääaineena organisaatiot ja johtaminen.


Johtamisessa tärkeintä
Näkemyksellisyys, luottamus ja empatia.


Merkittävin askel uralla
Koko matka, sillä jokainen uusi rooli ja haaste on kasvattanut ja kehittänyt. Työelämä on jatkuvaa oppimista.


​​​​​​​Motto
Live the life you love. Love the life you live.


Kohta puoli vuotta Enersense International Oyj:n henkilöstöjohtajana työskennellyt Hanna Reijonen on tehtävästään innoissaan. Työskentely merkityksellisellä ja ajankohtaisella toimialalla nopeasti kehittyvässä kasvuyhtiössä on mielenkiintoinen yhtälö.

– On hienoa päästä kirjaimellisesti rakentamaan tulevaisuutta, hän sanoo.

Uudella toimialalla ja erilaisessa toimintaympäristössä toimimisen myötä omaa johtamisen työkalupakkia on pitänyt päivittää muun muassa energialiiketoimintaan liittyvillä asioilla. Lisäksi vastuullisuus on viime vuosina ollut tärkeä teema seurata. Reijosen mielestä tämä on luonnollista, sillä työelämä on jatkuvaa oppimista. Esihenkilön tehtävä on innostaa ja näyttää suuntaa.

– Johtajalla pitää olla uteliaisuutta ja innostusta oppia uutta, koska silloin työpaikalla vallitsee jatkuvan oppimisen mentaliteetti. Sitä ei voi odottaa muilta, jos ei itse näytä mallia.

Kuunteleminen on tärkeä taito

Reijonen on pitkään toiminut henkilöstöjohtajan tehtävissä erilaisissa yrityksissä. Vaikka toimintaympäristö ja työelämä muuttuvat, johtamisen perusta on hänen mielestään pysynyt samana. Hän itse uskoo luottamukseen perustuvaan kulttuuriin ja positiiviseen ihmiskäsitykseen.

– Jos väärinkäytöksiä tapahtuu, niihin tietenkin puututaan. Mutta toivon, että toimintamalleja ei rakenneta sen perusteella, että niitä tapahtuu.

Luottamukseen liittyy empatia. Reijonen sanoo, että esihenkilön kannattaa näyttää oma inhimillisyytensä, asettua toisen asemaan ja huomioida muut.

– Esihenkilön yksi tärkeimmistä taidoista on kuunteleminen. Hänen tulee pystyä keskustelemaan avoimesti vaikeistakin asioista.

Työelämässä yksilöllisyys on lisääntynyt. Reijosen mukaan tämän päivän johtajalta vaaditaan kykyä pitää yksilöön liittyvät motivaatiotekijät ja koko työyhteisöön vaikuttavat teemat balanssissa. Yksilön motivaatioon liittyvät merkityksellinen työ, kehittymismahdollisuudet ja arvostuksen kokeminen. Näitä kaikkia tarvitaan, jotta työyhteisössä voidaan hyvin ja tiimihenki kasvaa.

– Arvostus ja tunnustus lähtevät pienistä asioista. Sillä, että esihenkilö tai kollega sanoo kiitos tai huomioi muuten työntekijän panoksen, on valtava voima koko henkilöstön sitoutumiseen. Yksilöistä kasvaa tiimi, joka johtaa
yhteiseen ajatukseen, että me on paljon vaikuttavampi kuin minä.


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2022 artikkeli