Suomen tehokkain saha löytyy Porin keskustasta

UPM Timberin Seikun sahalla tuotantotehokkuus on noussut kolmessa vuodessa 30 prosenttia. Sahan johtaja Marko Kestin mukaan kehitys on saatu aikaan koko porukalla – yhdessä tekemällä. Ihmisten oman tekemisen kautta.

Marko Kesti. Kuva: Veera Korhonen

UPM Timberin Seikun saha tuottaa kuusisahatavaraa pääosin länsisuomalaisesta puusta. Saha sijaitsee aivan Porin keskustan tuntumassa, mutta silti piilossa katseilta. Sahan vuotuinen kapasiteetti on 400 000 kuutiota valmista sahatavaraa. Sahatavara menee 85‑prosenttisesti vientiin – muun muassa Ranskaan, Saksaan, Viroon, Saudi‑Arabiaan, Japaniin ja Kiinaan.

Tuottavuusloikka kiinnostaa. Miten kolmenkymmenen prosentin kasvu tehokkuudessa tehdään? Seikun Sahalla on osallistava kulttuuri. Marko Kesti tietää, että kun ihmiset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi, niin sitoutumisen taso nousee, ja tekemisestä rakentuu yhteinen juttu.

– Päämääränämme on olla Suomen tehokkain saha. Otamme jengin mukaan ja teemme tiimissä yhteistyössä. Mukana kehitystyössä ovat henkilöt sahalinjalta ja kunnossapidosta. Valmentava johtaminen ja osaamisen kehittäminen ovat keskiössä, neljä vuotta Seikun sahalla ollut Kesti valottaa. Sahan johtajana hän aloitti reilu vuosi sitten.

Tuloksia syntyy

Sahoilla puhutaan käyttösuhteesta, käytettävyydestä ja tuntitehoista. Oleellista on hyödyntää raaka‑ainetta mahdollisimman hyvin ja keskittyä laitoksen tehokkaaseen käyttöön. Se kysyy Kestin mukaan suunnitelmallisuutta ja jämäkkyyttä. Avainasioita on tunnistaa haasteet, listata ne, sopia tarvittavat toimenpiteet, vastuuttaa henkilöt ja sopia aikataulut.

"On annettava rohkeasti vastuuta kasvaa ja epäonnistua."

– Pidämme lupaukset, ja jos niihin tulee muutoksia, ne perustellaan. Pitää myös olla rohkeutta sanoa ääneen ne
asiat, joita ei edes aiota toteuttaa. Saavutettu kehitys on yhteisen tekemisen lopputulos. Kukaan meistä ei olisi etukäteen uskonut, mihin sillä päästään.

Mitä yhteistyöllä sitten on saatu aikaan? Nyt saha onjatkuvasti käytössä maanantaista perjantaihin kahdessa vuorossa. Tarvittavat huollot tehdään viikonloppuisin ja öisin, eikä sahaa tarvitse enää seisauttaa huoltojen vuoksi kesäisin.

– Näin on lisätty kapasiteettia, ja tuloksia tulee. Kun kaikilla on yhteinen tavoite selvillä, pitää olla riittävästi rohkeutta kuunnella kaikkien osaamista. On annettava rohkeasti vastuuta kasvaa ja epäonnistua. Samalla kasvaa luottamus. Aiemmin tuotanto ja kunnossapito olivat erikseen, nyt ne ovat samaa tiimiä.


UPM Timber Seikun saha

Seikun sahan perusti F.W. Rosenlew vuonna 1872. Saha sijaitsee Porin keskustan liepeillä Kokemäen joen rannassa. Aiemmin työ oli fyysisesti raskasta, ja työvoimaa tarvittiin paljon sekä tehtaalla että uitossa.
Enimmillään saha työllisti 750 henkeä.

Sahanjohtajana on toiminut vuodesta 2022 insinööri (YAMK) Marko Kesti. Hän vastaa UPM:n kaikkien neljän sahan kunnossapitokokonaisuudesta.

Rakennusalan tilanne näkyy sahalla. Toimialalla on pulaa myös raaka‑aineesta. Seikun saha ei käytä tuontipuuta, sanoo sahanjohtaja Marko Kesti. Kuva: Veera Korhon


Palkittua turvallisuutta

Seikun sahalla arvossa ovat tiimihenkisyys, oma‑aloitteisuus ja turvallisuushenkinen ajattelu. Takana on 533 päivää ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Seikun saha palkittiin viime vuonna parhaalla turvallisuusinnovaatiolla ja parhaasta proaktiivisesta turvallisuustyöstä.

"Uteliaisuus ja aito halu kehittää itseään tuovat kehitystä."

– Nämäkin lähtivät meistä itsestämme. Vannomme yhdessä tekemisen nimeen. Uteliaisuus ja aito halu kehittää itseään tuovat kehitystä.Olemme joka päivä parempia.

Seikun sahalla on pitkä historia ja vahvat perinteet varsin perinteikkäällä alalla. Saha on modernisoitu moneen kertaa, ja se käyttää viimeisintä teknologiaa.

– On automaatiota, röntgentekniikkaa ja konenäköä. Olemme vastuullisuuden edelläkävijöitä ja panostamme metsän kestävään kehitykseen. Tuotantomme on fossiilivapaata ja tunnemme raaka‑aineemmealkuperän. Lisäksi olemme kemikaalivapaa, mikä on meille suuri ylpeyden aihe.

UPM Timber Seikun sahan merkitys Satakunnalle on suuri. Seikun purulla ja kuorella katetaan noin puolet Porin Aittaluodon voimalaitoksen polttoainetarpeesta. Toinen sivutuote, hake hyödynnetään kuiduttavassa teollisuudessa, muun muassa Raumalla ja Pietarsaaressa. Alueella työskentelee 120 henkeä, ja välillisesti se työllistää kuljetusliikkeitä, metsänomistajia ja metsäkoneenkuljettajia. Sahan myötä on syntynyt aikanaan laatikkotehdas, voimalaitos ja pussitehdas.


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2024 artikkeli